Grensoverschrijdend gedrag

De afgelopen weken heeft de media vol gestaan van grensoverschrijdend gedrag. We kunnen er niet meer omheen. Niet alleen in de televisiewereld is dit geconstateerd, maar ook in het bedrijfs- en verenigingsleven.

Uiteraard heeft dit ook onze aandacht. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie mag nooit gebeuren, ook niet bij sv DONK!

Bij deze willen we melden, dat er bij sv DONK een vertrouwenscommissie is, waarbij je terecht kunt, als je hiermee onverhoopt toch in contact komt. Zoek de schuld niet bij jezelf, maar praat er over.

De vertrouwenscommissie is te bereiken via de mail (vertrouwenscommissie@svdonk.nl).

Zij zullen de melding uiteraard discreet behandelen.

Wat kan je doen als je ziet dat iemand seksueel wordt geïntimideerd?

Een aantal tips:

• Kom op voor de desbetreffende persoon, en spreek diegene aan die ongewenst gedrag vertoont.

• Praat met de persoon welke geïntimideerd wordt, luister naar haar/zijn verhaal.

• Je kan helpen om contact op te nemen met de vertrouwenscommissie.

• Geef aan dat er de mogelijkheid bestaat om met een vertrouwenspersoon te praten.

• Je kan zelf ook naar de vertrouwenspersoon gaan om advies te vragen.

Bestuur sv DONK