Aanmeldingsformulier Mini Pupillen

U wilt uw kind kennis laten maken met het mini voetbal bij onze vereniging. Hierbij een paar bijzonderheden over uw aanmelding.

  1. Na aanmelding zal een verenigingsfunctionaris van de Pupillen Commissie contact met u opnemen.
  2. De eerste trainingen zijn vrijblijvend.
  3. Mini pupillen betalen geen vaste contributie. We werken met strippenkaarten, 10 strippen voor € 20,00 of 20 strippen voor € 35,00. Per training wordt er 1 strip gestempeld.
  4. Indien een mini pupil overgaat naar een hogere leeftijdsgroep en competitie gaat spelen, dan dient er een nieuw aanmeldingsformulier ingevuld te worden. Dit i.v.m. contributie-inning en het KNVB lidmaatschap. Tevens zal dan het inschrijfgeld verrekend worden.