Vertrouwenscommissie

Wat is de vertrouwenscommissie?

Voetballen bij Donk moet gebeuren in een vertrouwde omgeving, waarin spelers en betrokkenen zich veilig voelen. Helaas gebeuren er soms dingen, die zorgen voor gevoelens van onveiligheid bij betrokkenen. De vertrouwenscommissie van Donk is ingesteld om het bestuur te adviseren over het creëren en behouden van een veilige en vertrouwde omgeving, meldingen hierover grondig te onderzoeken en eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen.

De leden van de vertrouwenscommissie zijn Nathalie van Reijn en Nanda Verveen
Er is nog een vacature voor een commissielid heb je interesse stuur een mail naar vertrouwenscommissie@svdonk.nl.

Waarom deze folder?

Voor de goede werking van de vertrouwenscommissie is het belangrijk dat leden van en betrokkenen bij Donk de vertrouwenscommissie weten te vinden en geen drempel ervaren om zaken aan de vertrouwenscommissie voor te leggen. Daarom leggen wij in deze folder uit wie we zijn en wat we doen.

Voor welke zaken kan ik contact opnemen?

De vertrouwenscommissie behandelt meldingen van leden en betrokkenen over omstandigheden bij Donk of gedrag van leden van of betrokkenen bij Donk. Meldingen die in behandeling worden genomen kunnen bijvoorbeeld gaan over geweld, pesten en bedreigingen via de sociale media, seksuele intimidatie of ieder ander ongewenst gedrag. Meldingen over voetbaltechnische zaken, zoals elftalindelingen, of over problemen met betrekking tot de accommodatie worden niet door de vertrouwenscommissie behandeld.

Hoe gaat de vertrouwenscommissie met mijn gegevens om?

De vertrouwenscommissie hecht veel waarde aan de belangen van alle betrokkenen bij een voorkomend geval en zorgt ervoor dat de privacy van de betrokkenen wordt geborgd.

Hoe kan ik een melding maken?

U kunt een melding maken bij één van de commissieleden of via vertrouwenscommissie@svdonk.nl.

Ik heb een melding gemaakt. En nu?

Als u een melding hebt gemaakt, neemt één van de commissieleden contact met u op. Als de melding voor behandeling door de vertrouwenscommissie in aanmerking komt, dan zullen we dat verder met u bespreken. Dan bespreken we ook welke commissieleden de zaak zullen behandelen, welke acties we gaan ondernemen en hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn. De vertrouwenscommissie streeft ernaar om de behandeling van een melding zo kort mogelijk te houden. Commissieleden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een melding, worden bij de behandeling daarvan niet betrokken.

Als het nodig is dat er gesprekken met betrokkenen worden gevoerd, dan gebeurt dat altijd door twee commissieleden. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en worden in een afgesloten ruimte gevoerd. Van de gesprekken wordt een verslag opgemaakt.

Naar aanleiding van de gesprekken en het onderzoek geeft de vertrouwenscommissie een advies aan het bestuur. Het bestuur besluit uiteindelijk of en zo ja, welke acties ondernomen zullen worden. Hierover vindt zo nodig nog overleg plaats met de vertrouwenscommissie. De communicatie over eventuele acties naar aanleiding van het onderzoek gebeurt door het bestuur.

Vragen

Hebt u nog vragen? Stuur een mail naar vertrouwenscommissie@svdonk.nl, of neem contact op met één van de commissieleden.