Categorie: MOC

Opruimen spelmateriaal, gebruik van de kleedaccommodatie

De MOC en de Huishoudelijke Dienst zijn elke maandagmorgen aanwezig om het sportpark weer op orde te brengen voor de komende week.Daarnaast verrichten wij de nodige werkzaamheden i.v.m. herstel en zo nodig vernieuwing. Om het voor ons wat makkelijker te maken graag aandacht voor het volgende:*    Gebreken/verzoeken graag op het Meldingsformulier Schade noteren. Dit formulier…Baggeren van de sloten sportpark

Eind oktober is er een begin gemaakt met baggerwerkzaamheden op ons sportpark. Er is achterin, rondom de toekomstige velden 4 en 5, begonnen. Werkzaamheden verplaatsen zich dan richting clubhuis. Op de velden 4 en 5 worden er opslagbassins gemaakt waarin het slib uit de sloten gestort gaat worden. Het mag duidelijk zijn dat er enig…