Eind oktober is er een begin gemaakt met baggerwerkzaamheden op ons sportpark. Er is achterin, rondom de toekomstige velden 4 en 5, begonnen. Werkzaamheden verplaatsen zich dan richting clubhuis. Op de velden 4 en 5 worden er opslagbassins gemaakt waarin het slib uit de sloten gestort gaat worden. Het mag duidelijk zijn dat er enig…