Aanmeldingsformulier

U wilt lid worden van onze vereniging. Voordat we tot definitieve inschrijving overgaan, zal een lid van de jeugd- of seniorencommissie contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. In geval van een jeugdlid kan het zijn dat wij een van de ouders vragen mee te komen. Daarna kan de inschrijving definitief worden.


  Wil lid worden van SV DONK en schrijft in voor:
  Ik geef SV DONK hierbij toestemming voor:

  Contributie kan alleen via automatische incasso worden betaald en wordt per kwartaal geïncasseerd.

  Aanmeldingskosten voor competitie spelende leden 18 jaar en ouder € 10,-, overige € 5,-

  Aanmelding is alleen geldig als het formulier volledig en naar waarheid is
  ingevuld.

  • Het lidmaatschap en dus ook de contributieverplichtingen gaat u aan voor minimaal één seizoen. Verplichtingen lopen, zonder schriftelijke opzegging, automatisch door. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • Nieuwe senior leden krijgen een kennismakingsgesprek met een vertegenwoordiger van de betreffende commissie.
  • Ouders/verzorgers van jeugdleden krijgen een kennismakingsgesprek en na 2 maanden een evaluatiegesprek.

  Aansprakelijkheid

  Door deel te nemen aan activiteiten op het terrein van DONK, in welke vorm dan ook, aanvaardt u het risico op letsel, beschadiging of diefstal van bezittingen door wie of wat ook ontstaan. De vereniging DONK is daarvoor niet aansprakelijk.

  Organisatie

  De vereniging stelt de leden in staat om hun hobby te kunnen uitoefenen, dat wordt o.a. mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers.
  Om een optimaal functioneren van de vereniging te waarborgen vragen wij leden vanaf 16 jaar en de ouders van jeugdleden jonger dan 16 jaar zich beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. U kunt dan ook worden benaderd door onze vrijwilligerscoördinator

  Vereniginsinformatie

  Voor onze Verenigingsinformatie, Contributies, Huishoudelijk Reglement, Privacy Beleid en overige informatie verwijzen wij naar onze website www@svdonk.nl