Verenigingsinformatie

De Sportvereniging DONK is een Omni-vereniging en is opgericht op 29 oktober 1920.

De vereniging bestaat uit de volgende afdelingen:

CompetitievoetbalRecreatiesporten zonder competitie verplichtingen
Heren- en damesvoetbalRecreatie voetbal, zowel voor dames als heren
Jongens- en meisjesvoetbalMini-pupillen voetbal voor jongens en meisjes
Zaalvoetbal                                  Darten
G-voetbal Biljarten
 • Senioren heren- en dames competitievoetbal kan zowel op de zaterdag en zondag beoefend worden, overig competitievoetbal op de zaterdag. Zaalvoetbal op doordeweekse avonden.
 • Voetbal als recreatiesport, dus zonder competitieverplichtingen, kan op de vrijdagavond beoefend worden als “niet spelend lid” (wekelijks trainen en wedstrijdjes) en als “veteraan” (maandelijks wedstrijdjes in toernooivorm).
 • Mini-pupillen (leeftijd 4 t/m 6 jaar) trainen 1 x per week op woensdagmiddag en spelen op zaterdagmorgen oefenwedstrijdjes, zie ook onze website www.svdonk.nl
 • Biljarten en darten wekelijks op de woensdagmiddag, darten ook een aantal keren per seizoen in toernooivorm.

Sportpark

Ons sportpark is gelegen aan de Nieuwe Donkstraat 1 2809NJ te Gouda, tel. 0182-516349. Wij hebben daar de beschikking over 3 kunstgrasvelden, prima kleedkamers, een prachtig clubhuis, tribune en goede parkeermogelijkheid. Op ons goed verzorgde sportpark ontbreekt zelfs een speeltuin en een pannaveldje voor de kleintjes niet.

Lidmaatschap

Aanmelding:

 • U kunt zich aanmelden in ons clubhuis, de daar aanwezige verenigingsfunctionaris zal u verder helpen.
 • U kunt zich ook aanmelden door het Aanmeldingsformulier op de website www.svdonk.nl in te vullen en te versturen. Voor mini pupillen het Aanmeldingsformulier Mini Pupillenvoetbal gebruiken. Na aanmelding via de website zal een lid van de betreffende commissie contact met u opnemen.
 • Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 • Het lidmaatschap en dus ook de contributieverplichting gaat u aan voor minimaal één seizoen en loopt automatisch door.
 • Elk lid is verplicht zich te houden aan reglementen en statuten van DONK.
 • Als u competitievoetbal in KNVB-verband speelt, dan bent u automatisch lid van de KNVB. U bent dan verplicht zich ook te houden aan de reglementen van de KNVB.
 • De vereniging heeft voor alle leden en vrijwilligers een Aansprakelijkheid-verzekering afgesloten.
 • Via de KNVB bent u verzekerd voor ongevallen tijdens trainingen, wedstrijden en vervoer van en naar uitwedstrijden.
 • Zie ook onze Huisregels op www.svdonk.nl

Beëindiging:

 • De vereniging gaat financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen, mede gebaseerd op het aantal leden. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan zal u dat voor 1 juli moeten doen. Als u na 1 juli opzegt dan ben u weer voor een heel seizoen contributie plichtig. Uitzonderingen alleen in bijzondere gevallen.
 • Beëindigen van het lidmaatschap kunt u doen door het formulier Beëindiging Lidmaatschap op de website www.svdonk.nl in te vullen en te versturen.

Wedstrijden en trainingen

De competitie loopt van september t/m mei, met een korte winterstop in december/januari. Voor en na de competitie worden er oefenwedstrijden en toernooien gespeeld.

De jeugdelftallen en de selectie-elftallen trainen 2x per week, recreatie elftallen 1x per week. Plaatsing en trainingstijden zullen bij aanmelding bekend gemaakt worden.

Wedstrijdtenue

Het wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt met op de linker voorzijde een gele en zwarte verticale band. De broek is effen geel met clublogo en de kousen wit. 

Het tenue is te koop via www.voetbalshop.nl, zie onze website www.svdonk.nl. Als lid van DONK kan u daar ook gebruik maken van aantrekkelijke kortingen op de overige artikelen.

Aanschaf kleding anders dan wedstrijdkleding is niet verplicht.

Beleid

Wij zijn een amateurvereniging en ons beleid is erop gericht om zo goed en hoog mogelijk te spelen. Dat houdt in dat onze elftallen getraind worden door goede trainers en dat ook aan de begeleiding de nodige aandacht wordt besteed.

Wij bevorderen het familiegevoel door zoveel mogelijk leden en ouders bij het verenigingsleven te betrekken. De nadruk ligt op de zelfwerkzaamheid wat bijdraagt tot sociale cohesie zowel binnen als buiten de vereniging.

Ons clubgevoel is boeiend en bloeiend en is de kurk waarop de vereniging drijft.

SV DONK heeft een privacy beleid. De actuele versie hiervan vindt u op onze website www.svdonk.nl 

Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn op aanvraag bij het secretariaat verkrijgbaar.

Vertrouwenscommissie

Voetballen bij DONK moet gebeuren in een vertrouwde omgeving, waarin spelers en betrokkenen zich veilig voelen. Helaas gebeuren er soms dingen, die zorgen voor gevoelens van onveiligheid. De vertrouwenscommissie van DONK is ingesteld om het bestuur te adviseren over het creëren en behouden van een veilige en vertrouwde omgeving, meldingen hierover grondig te onderzoeken en eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen.

Aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan activiteiten op het terrein van DONK, in welke vorm dan ook, aanvaardt u het risico op letsel, beschadiging of diefstal van bezittingen door wie of wat ook ontstaan. De vereniging DONK is daarvoor niet aansprakelijk.

Vrijwilligers

Het zijn de vrijwilligers in de sportvereniging die het mogelijk maken dat de vereniging functioneert. Zonder of te weinig vrijwilligers geen vereniging of een slecht functionerende vereniging.

 1. Ons beleid is er op gericht om alle leden vanaf 16 jaar, ouders en relaties van leden zoveel mogelijk bij de organisatie van de vereniging te betrekken. Vrijwilligerswerk geschiedt op vrijwillige basis.
 2. U kunt zich als vrijwilliger opgeven bij de voor u betreffende commissie, via het Aanmeldingsformulier, het Vrijwilligersformulier of via een mail naar de  Ledenadministratie, ledenadministratie@svdonk.nl Na opgave neemt een verenigingsfunctionaris contact met u op voor het verdere traject.
 3. Als enige vereniging in de regio kennen wij geen verplichte financiële vrijwilligers bijdrage voor leden die geen vrijwilligerswerk uitvoeren.
 4. Vervoer naar uitwedstrijden is een verplichting van ouders en spelers en wordt niet als vrijwilligerswerk aangemerkt.

Nieuwsbrief en website

Op de website vindt u alle informatie over de vereniging, onder de diverse titels. Onder die titels hangen allerlei verschillende informatiepagina’s. De wedstrijdprogramma’s zijn te vinden op onze website www.svdonk.nl Alle leden kunnen de voetbal.nl app downloaden op hun telefoon. Op deze app zijn ook alle programma’s van DONK te vinden.

Overige activiteiten

Buiten het voetbal organiseren wij een scala aan activiteiten.
De Jeugd Ontspanning Commissie en de Evenementen Commissie staan elk seizoen weer garant voor de organisatie.
Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met de Sportdag voor de jeugd en de Familiedag.

Contactpersonen

Zie onze website www.svdonk.nl

Wat mag er niet!

 1. Geen alcohol:
  • Op zaterdag tot 13,00 uur en zondag tot 11,00 uur.
  • Voor spelers jonger dan 18 jaar.
  • Voor aanvang van de wedstrijd.
  • In wedstrijdtenue.
  • In de kleedkamers.
  • Buiten het clubhuis, m.u.v. het terras.
 2. Niet roken:
  • In het wedstrijdtenue.
  • Door de begeleiding tijdens wedstrijden en trainingen.
  • In het clubhuis, de kleedkamers en op de velden.
 3. Wat nog meer:
  • Het gebruik van drugs en de verkoop daarvan.
  • Het om geld spelen bij het kaarten en andere gezelschapsspelen

Contributies seizoen 2023-2024

 • De contributie en het inschrijfgeld kunnen alleen worden voldaan via automatische incasso.
 • Jaarlijks wordt de contributie minimaal geïndexeerd met  x  % volgens de CPI huishoudens.
 • Bij te late betaling van de contributie of boetes wordt een speelverbod opgelegd.
 • Mini pupillen betalen geen vaste contributie. We werken met strippenkaarten, 10 strippen voor € 20,00 of 20 strippen voor € 35,00. Per training wordt er 1 strip gestempeld.
 • Indien een mini pupil overgaat naar een hogere leeftijdsgroep en competitie gaat spelen, dan dient er een nieuw aanmeldingsformulier ingevuld te worden. Dit i.v.m. contributie-inning en het KNVB lidmaatschap. Tevens zal dan het inschrijfgeld verrekend worden.
 • Het KNVB lidmaatschapsgeld is in de contributies inbegrepen.
 • Als enige vereniging in de regio kennen wij geen verplichte financiële vrijwilligers bijdrage voor leden die geen vrijwilligerswerk uitvoeren.
Leeftijd                                                          InschrijfkostenPer kwartaalPer seizoen
Mini pupil, 4, 5 en 6 jaarGeenZie bovenZie boven
7 t/m 11 jaar€   5,00€ 48,50€ 194,00
12 t/m 17 jaar€   5,00€ 56,25€ 225,00
18 jaar en ouder€ 10,00€ 67,88€ 271,52
Zaalvoetbal€ 10,00€ 48,00€ 192,00
Niet spelend lid€   5,00€ 34,50€ 138,00
Veteranenvoetbal€   5,00€  7,25€  29,00
7 x 7 voetbal €   5,00€ 34,50€ 138,00
DonateurGeen€   9,75€   39,00
 • Leden van 65 jaar en ouder 40% korting.
 • Bij 3 of meer leden per gezin, indien wonend op hetzelfde adres, vanaf het 2e lid 25% korting.
 • Rekeningnummer: IBAN NL45INGB0000332017 t.n.v. penningmeester DONK.