Huisregels

Gedrag

 1. Elk lid dient zich te realiseren dat hij lid is van de SV DONK. Dat houdt o.a. in dat aanstootgevend gedrag, zowel binnen als buiten het veld, niet geaccepteerd wordt.
  Seniorleden hebben een voorbeeldfunctie, in het bijzonder t.o.v. de jeugdleden.
 2. De sociale media (Facebook, WhatsApp enz.) hebben de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In kranten en op TV zijn meldingen verschenen over misbruik (pesten, bedreigen) via deze sociale media met soms uitermate vervelende en trieste gevolgen. Om deze ontwikkeling op te vangen is er door de Vertrouwenscommissie, in overleg met het bestuur, beleid gemaakt over ongewenst gedrag. Mocht je als lid van DONK of u als ouder bemerken dat er sprake is van ongewenst gedrag, dan adviseert de Vertrouwenscommissie dit bij hen te melden. De commissie zal de melding onderzoeken en na onderzoek een advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur zal vaste richtlijnen ter sanctionering van dit ongewenst gedrag hanteren.

Trainingen

 1. Aan het eind van het seizoen worden de trainingsgroepen voor het nieuwe seizoen samengesteld door de TC, JC en SLC i.o.m. de trainers. De elftallen worden, m.u.v. de recreatie elftallen, door de trainers i.o.m. de TC samengesteld.
 2. Jeugd- en selectieteams zijn verplicht minimaal 2x per week te trainen onder leiding van een trainer.
  Selectiespelers zijn verplicht te trainen in door de vereniging beschikbaar gestelde kleding. Indien men niet in de gelegenheid is om te trainen dient dit tijdig aan de trainer, met opgaaf van reden, gemeld te worden. Recreanten kunnen minimaal 1x per week trainen. De recreanten verzorgen hun eigen training.
 3. Voor het omkleden en douchen moet gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Na elke training en wedstrijd wordt de kleedkamer schoon achtergelaten, d.w.z. rommel in de vuilnisbak en de douchevloer aantrekken. De trainer of leider zal 1 of 2 spelers aanwijzen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zij controleren na afloop de kleedkamer. Bij de recreanten is de aanvoerder hiervoor verantwoordelijk.

Verzorging

 1. Wij hebben een samenwerkings overeenkomst met Fysiotherapiepraktijk FysioVisiq uit Gouda. Eenmaal per week is er een fysiotherapeut op de club aanwezig. Alle leden kunnen van deze faciliteit gebruik maken.
 2. De selectie-elftallen hebben een verzorger die tijdens de trainingsavonden aanwezig is en het 1e elftal begeleidt bij wedstrijden. In eerste instantie kunnen alleen selectiespelers de verzorger (na afspraak) consulteren op tijden dat hij op het complex aanwezig is. Heeft de verzorger voldoende tijd over, dan kunnen de overige leden ook gebruik maken van deze faciliteit.

Spelmateriaal

 1. Elk elftal heeft, door de vereniging beschikbaar gesteld, eigen trainingsmateriaal. De trainer is verantwoordelijk voor het materiaal. Hij zal het materiaal na elke training en wedstrijd moeten controleren en opbergen in de materiaalopslag. Verlies en kapot materiaal melden aan de Materiaal en Onderhoud Commissie (MOC) of via het Meldingsformulier Schade wat in de Wedstrijdleiding hangt. Het spreekt vanzelf dat er ook van de spelers verwacht wordt dat zij op een verantwoordelijke wijze met het materiaal omgaan.

Wedstrijden

 1. Iedere speler dient zich op de hoogte te stellen waar en wanneer er gespeeld moet worden.
 2. De wedstrijdprogramma’s worden door de KNVB via Sportlink aan de verenigingen bekend gemaakt. Via de Voetbal.nl app kunnen spelers ook zelf zien waar en wanneer zij moeten spelen. Daarnaast zullen trainers/leiders de spelers informeren en zijn de programma’s te zien op het  mededelingenbord en op de DONK website (https://www.svdonk.nl).
 3. Afschrijven voor wedstrijden dient uitsluitend te geschieden bij de groepscoördinator, trainer, leider of aanvoerder, afhankelijk wat afgesproken is. Dit kan dus per elftal verschillen en wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt. Afschrijvingen na donderdag 19.00 uur worden alleen in bijzondere gevallen, met opgaaf van reden, geaccepteerd.

Begeleiding van wedstrijden

 1. De begeleiding van een elftal, afhankelijk van het niveau, wordt verzorgd door de trainer, leider, aanvoerder en de grensrechter. Zij zijn verantwoordelijk voor:
  • Samenstellen van het elftal.
  • De organisatie rondom de wedstrijdbesprekingen.
  • Het invullen van het wedstrijdformulier via de App Wedstrijdzaken.nl van de KNVB.
  • Organisatie van en het vervoer naar uitwedstrijden.
  • Zorg voor het materiaal.
  • Opruimen van de kleedkamer na afloop van de wedstrijd.
  • Plaatsen/terugzetten van de pupillendoelen en overig materiaal.
  • Het coachen van het elftal en het wisselen van spelers.
  • Eerste hulp in geval van blessures.
  • Bewaking van de sfeer en het gedrag van de spelers binnen en buiten het veld.
  • Representatieve taken rondom de wedstrijden.
  • Organisatie van het gebruik en het wassen van gesponsorde tenues.
  • Contact bij privé gebeurtenissen van spelers in de familiekring zoals ziekte etc.
  • Indien er geen leider aanwezig is, dan is de aanvoerder de eerst verantwoordelijke.
  • Indien er geen grensrechter aanwezig is, dan dient een van de wisselspelers te vlaggen.
 2. Hulp door ouders/begeleiders van jeugdleden is noodzakelijk. Het bij toerbeurt verzorgen van het vervoer naar uitwedstrijden is minimaal vereist.
  • Indien nodig wordt aan het begin van het seizoen een vervoerschema uitgereikt.

Straffen

 1. Spelers die zonder opgaaf van redenen niet op komen dagen bij hun wedstrijd, worden voor één wedstrijd geschorst. Strafmaat voor te laat komen wordt door de elftalleiding bepaald.
 2. Spelers met contributieschuld worden uitgesloten van het spelen van wedstrijden en deelname aan trainingen.
 3. Boetes ten gevolge van rode kaarten moeten door de speler worden betaald. Deze boete zal door penningmeester worden geïncasseerd via automatische incasso. In bepaalde gevallen echter kan de commissie besluiten de boete te betalen.
 4. KNVB straffen t.g.v. rode kaarten kunnen, afhankelijk van de oorzaak, door de vereniging verhoogd worden. Schorsing en beëindiging van het lidmaatschap is een van de mogelijkheden.
 5. Wanneer een speler zich misdraagt, volgt een waarschuwing en kan de speler geschorst worden. Bij herhaling zal het lidmaatschap worden opgezegd.
 6. In geval van molestatie volgt direct een schorsing en kan het lidmaatschap worden opgezegd.

Wat mag er niet!

 1. Geen alcohol:
  • Op zaterdag tot 13,00 uur en zondag tot 11,00 uur.
  • Voor spelers jonger dan 18 jaar.
  • Voor aanvang van de wedstrijd.
  • In wedstrijdtenue.
  • In de kleedkamers.
  • Buiten het clubhuis, m.u.v. het terras.
 2. Niet roken:
  • In het wedstrijdtenue.
  • Door de begeleiding tijdens wedstrijden en trainingen.
  • In het clubhuis, de kleedkamers en op de velden.
 3. Wat nog meer:
  • Het gebruik van drugs en de verkoop daarvan.
  • Het om geld spelen bij het kaarten en andere gezelschapsspelen.