Fijne Feestdagen

Het einde van het jaar 2020 nadert ons. Vorig jaar konden we terug kijken op gespeelde wedstrijden en activiteiten, maar dit jaar….. het was een heel vreemd jaar. We begonnen vol vreugde het jaar 2020  met de nieuwjaarsreceptie, de opening van Ons jubileumjaar, omdat sv DONK 100 jaar zou gaan worden op 29 oktober jl. en nog veel meer.

Terugkijkend nu, was het een jaar met maar weinig voetbalwedstrijden, vanwege een virus, Covid’19,  wat de wereld in zijn greep kreeg en nog steeds houdt, een virus, een griepje volgens sommigen, die heel veel leed heeft veroorzaakt in gezinnen in alle landen op de wereld en dus ook in Nederland en dus ook in Gouda. Gelukkig denk ik te kunnen zeggen, dat onze vereniging vooralsnog is gevrijwaard van veel leed in relatie tot dit virus en hopelijk houden we dat zo.

De Kerstdagen naderen en we gaan daarna weer starten met een nieuw jaar. Waar de Feestdagen veelal een gezellig samenzijn is met Familie en vrienden, volle huizen, met zijn allen aan het feestmaal, zal de beleving dit jaar anders zijn. Met de huidige maatregelen vanwege Covid’19, wordt het voor velen een soort eenzame Kerst en Oud- en Nieuw. Vanwege het virus mogen we maar mondjesmaat met enkele mensen bij elkaar in 1 ruimte komen. De voetbalkantine is na een sluitingsperiode van 12 maart tot en met 30 juni 2020, ook nu al weer dicht sinds eind september 2020 en zal dit jaar en waarschijnlijk ook heel januari 2021 voorlopig nog niet open gaan.

Zo stil gaat het nu ook bij velen thuis worden; De  feestdagen zullen nu in kleinere gezelschappen worden door gebracht; niet op wintersport met elkaar, niet met alle leden van de familie in een huis, maar hooguit een gezin met een enkel familielid of vriend(in) dus in kleine kring. Ook de viering van Oud naar Nieuw zal een stuk rustiger gebeuren; officieel geen vuurwerk, geen grote festiviteiten, maar ook dit helaas in kleine kring beleven.

Waar de Feestdagen normaal gesproken zeer prettig zijn en goed zijn om even tot elkaar te komen zijn er voor een aantal van onze leden helaas de afgelopen periode, naast een rustiger leven door Covid’19,  minder leuke dingen gebeurd; een overlijden van een naaste, een ernstige ziekte binnen  het gezin, familie, werk en/of kennissenkring en voor hen zullen de Feestdagen daarom minder leuk zijn. U wens ik allen veel Sterkte toe met deze dagen en ondanks dit, hoop ik dat u toch nog een fijne tijd kunt hebben met elkaar.  

Door Covid’19 zal er dit jaar helaas geen kerstborrel zijn op DONK en ook de Nieuwjaarsreceptie zal op 3 januari 2021 niet gehouden kunnen worden. We zullen allemaal uit kijken naar het krijgen van een vaccin, waardoor het Openbare en “gewone” leven weer op gang zal kunnen komen en we elkaar weer kunnen ontmoeten op ons DONK-complex.

Ondanks dit alles, wil ik U,  namens mij zelf, mijn gezin en het Bestuur  Allen zeer Fijne Feestdagen, een goede viering van Oud & Nieuw en alvast een Voorspoedig en hopelijk Gezond 2021 toe wensen.

Blijf gezond en let alstublieft een beetje op elkaar in deze moeilijke tijden

Ruud Lubken

Voorzitter sv DONK