Goudse Sport Estafette

In verband met het 750 jarig bestaan van onze stad Gouda, organiseerde Sport●Gouda, zaterdag 18 juni jl. de Goudse Sport estafette, waarvoor sportclubs zich in konden schrijven om zo hun vereniging meer bekendheid te geven.

Onze Jeugd technische commissie heeft deze ochtend een trainingsochtend georganiseerd voor alle jeugdleden, waarbij belangstellenden van buitenaf zich konden aansluiten, om zo kennis te maken met het voetbal en onze club.

Helaas waren er, misschien mede door het mooie weer, weinig belangstellenden, maar werden we rond 10.30 uur wel vereerd met een bezoek van een delegatie van Sport●Gouda, die de sportfakkel kwam overhandigen. Deelname aan de sportestafette leverde ook nog een leuk sponsorbedrag voor de club op.

Langs deze weg willen we de JTC en alle jeugdtrainers hartelijk danken voor hun inzet