Baggeren van de sloten sportpark

Eind oktober is er een begin gemaakt met baggerwerkzaamheden op ons sportpark. Er is achterin, rondom de toekomstige velden 4 en 5, begonnen. Werkzaamheden verplaatsen zich dan richting clubhuis.

Op de velden 4 en 5 worden er opslagbassins gemaakt waarin het slib uit de sloten gestort gaat worden. Het mag duidelijk zijn dat er enig gevaar bestaat rondom die bassins. Daarom wordt er een hek gezet waardoor het gebied niet te betreden is.

Ballen die in de bassins terecht komen worden er door de aannemer uitgehaald.

Het werk zal ongeveer een maand duren. De aannemer heeft ons verzekerd dat overlast zoveel mogelijk beperkt zal worden.

De MOC