sv DONK kiest voor horizontale overstap naar zaterdagvoetbal

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 27 september hebben de leden van sv DONK het door het Bestuur voorgestelde plan om met ingang van komend seizoen met DONK 1 horizontaal over te stappen naar de zaterdag als speeldag gesteund.

Daartoe zal er voor 1 oktober formeel aan de KNVB bevestigd worden dat wij voor zaterdagvoetbal zullen gaan kiezen voor ons standaard team. Met ingang van seizoen 22-23 komen wij dan na ruim 100 jaar uit in het zaterdagvoetbal. Daarnaast kiezen we er voor om ook ons 2e (en mogelijk 3e) elftal de overstap naar de zaterdag te laten maken. We vinden het belangrijk om met de volledige selectie 1 uniforme speeldag en daarin de gezamenlijke beleving te hebben.

Helaas kan deze overstap door onbegrijpelijke regels van de KNVB met ons 2e team nog niet horizontaal. Als belangrijkste onderliggende redenen geldt de uitholling van de competities op zondag en de als gevolg daarvan onaantrekkelijke competitie indelingen. Deze indeling leidt tot veel grotere reisafstanden en daardoor hogere kosten. Daarnaast ontbreken er in die indelingen te veel regionale derby’s. Een horizontale overstap naar de zaterdag gaat dit herstellen.

Wij zijn er van overtuigd dat we hiermee het belang van de club en de wensen van onze spelers- en begeleidingsgroep alsmede die van de supporters en sponsoren maximaal dienen.

Namens het bestuur en de technische commissie