Mededeling ivm de prijzen in de kantine

Beste leden,

Alles om ons heen wordt helaas duurder en ook wij als sportvereniging krijgen hiermee te maken.

De Overheid heeft o.a. een suiker taks en een extra accijnsheffing op alcoholische dranken gegooid, daarnaast zijn de inkoopprijzen van vele artikelen behoorlijk gestegen.

Daarom heeft het Bestuur moeten besluiten, dat de nodige prijzen van etenswaren en dranken worden verhoogd vanaf 23 maart 2024.

Afhankelijk van verdere stijgingen van inkoopprijzen, de inzet van vrijwilligers, en het rond krijgen van de begroting, zal in de zomerperiode weer gekeken worden of prijzen kunnen worden gehandhaafd, of dat er vanaf augustus wederom een verhoging van prijzen moet komen van de diverse artikelen.

U vraagt zich wellicht nog af; De inzet van vrijwilligers; ja zeker. De inkomsten van kantine, bar en keuken, zijn enorm belangrijk voor de vereniging. De inkomsten van kantine bedragen ongeveer 35 % van de begroting. Zoals u wellicht heeft gezien de laatste weken is de keuken al diverse malen dicht geweest en ook de bar is al een enkele keer dicht geweest, omdat er dan niemand van de leden, ouders van leden, opstaat om een vrijwilligersdienst te draaien en dan missen we dus omzet. Deze omzet moet elders worden gecompenseerd, ofwel via verkoop van de dranken en etenswaren of via contributie.

Met vriendelijke sportgroet

Bestuur sv DONK