Voetbal.nl app

Als het goed is heeft elke speler of ouder van een jeugdspeler de voetbal.nl app geïnstalleerd op de mobiele telefoon. Zo niet…dan adviseren we u dit z.s.m. te doen.

Met deze app kunt u niet alleen een hoop weetjes terugvinden, zoals het programma en uitslagen, maar nog veel meer dingen doen.

Zo is Sportlink onlangs aangepast, waardoor iedereen zich kan aanmelden voor een bar/keukendienst in het weekend. Dit betekent, dat u zich thuis gewoon al kan aanmelden voor zo’n dienst. We willen tot eind van dit voetbalseizoen proberen om op deze manier alle openstaande bar- en keukendiensten op te vullen.

Vanaf het nieuwe seizoen zal elk spelend lid (of de ouder van een jeugdlid), middels een puntensysteem verplicht worden om een “vrijwillige” taak uit te voeren.

De app werkt heel eenvoudig:

  1. Open de app
  2. Links onder staat het icoon: persoonlijk. Klik hier op
  3. U ziet nu de beschikbare diensten.
  4. Zoek een datum waarop u beschikbaar bent en klik op het rondje.
  5. Uw dienst wordt bevestigd.

Mocht u er niet uitkomen? In de avonden en het weekend zijn er altijd wel bestuursleden die u kunnen helpen