Tekst en beeld project

Beste leden,

Het einde van het voetbalseizoen is alweer in zicht! We hebben er weer een prachtig seizoen op zitten en kijken alvast vooruit naar de zomerperiode en het daaropvolgend seizoen.

Eerder hadden we jullie al laten weten dat er werkzaamheden plaatsvinden t.b.v. verduurzaming van het clubhuis en kleedaccommodatie.

Er is gestart met het plaatsen van een warmtepomp, vervangen van radiatoren en het boren van een bodembron voor het opslaan van warmte en koude. Deze werkzaamheden zijn al grotendeels afgerond.

Deze zomer wordt er ook flink gewerkt op ons terrein, specifiek aan veld 2. Vanaf 17 juni wordt dit veld gerenoveerd en verduurzaamd, waarbij er onder meer een nieuwe kunstgras laag op het veld wordt aangebracht met verbeterde speelkwaliteit, feitelijk wordt er eenzelfde veld aangelegd als ons eerste veld. Onder het veld wordt gewerkt aan een warmtewinnings-techniek die, in combinatie met de warmtepomp en de bodembron, er later voor moet gaan zorgen dat wij als vereniging minder energiekosten zullen hebben. Een mooie innovatie dus! Omdat de werkzaamheden zoveel mogelijk tijdens de zomerstop plaatsvinden zullen jullie er zo min mogelijk overlast van ondervinden. Half september wordt het vernieuwde Veld 2 opgeleverd. Meer informatie volgt na de zomer!

We wensen iedereen alvast een mooie vakantie!

Bestuur sv DONK