In Memoriam, Henk Nouwen(26-06-2022)

Afgelopen week ontvingen we het bericht van het overlijden van ons oudste lid Henk Nouwen. Henk is bij Donk gekomen nadat zoon Erwin lid werd van sv DONK, waardoor Henk ook teams van Erwin ging begeleiden, ging fungeren als chauffeur en was ook aandachtig toeschouwer. Jan Lubken benaderde Henk vervolgens of hij plaats wilde nemen in het Jeugdbestuur en daar was Henk o.a. 12 jaar voorzitter van en ook vertegenwoordiger jeugd in het Bestuur.

Jaren later werkte Henk actief mee op de woensdagmiddagen met het vouw- en nietwerk voor het DONK-clubblad. Met diverse andere oudere leden zoals o.a. Henk Vos, Loek Bakker, Harry Brouwers en Rinus van der Stad werd er dan aansluitend een gezellig potje gebiljart.

Henk was aandachtig toeschouwer op de zondagen bij wedstrijden van DONK 1 en toen zoon Erwin grensrechter werd bij DONK 2, ging Henk ook daar regelmatig kijken.

De laatste jaren ging de gezondheid van Henk helaas langzaam achteruit en alleen als Erwin hem ging halen kon hij nog bij wedstrijden van DONK 1 komen kijken. In het kader van het 100-jarg bestaan van sv DONK is er met Henk nog een interview gemaakt voor het Jubileumboek, maar door Corona komt dat pas uit met de Reunie.

Henk mocht 93 jaar worden en na een lidmaatschap van bijna 47 jaar moeten we helaas definitief afscheid nemen van Henk.

Wij wensen zijn zoon Erwin en de overige familieleden, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen en komende tijd.

Bestuur sv DONK