Afscheid Loek Cats

Zaterdag 25 mei 2024 was de laatste dag dat Loek Cats de ontvangstdienst deed op DONK.
Na 12 jaar heeft Loek aangegeven te stoppen op de respectabele leeftijd van 85 jaar.

sv DONK is Loek zeer dankbaar dat hij dit zo een lange tijd heeft willen doen, elke zaterdagmorgen op DONK, de scheidsrechters ontvangen, trainers/leiders van DONK teams en tegenstanders ontvangen, zorgen voor limonade in de rust en altijd in voor een praatje.
De andere mensen die de ontvangstdiensten doen, waren allemaal aanwezig om Loek gedag te zeggen en ook vele trainers/leiders kwamen Loek bedanken en gedag zeggen.
Namens het Bestuur hield voorzitter Ruud Lubken een bedankwoordje.

Loek was een graag gezien gast, die we ongetwijfeld gaan missen op de zaterdagochtenden, maar Loek heeft aangegeven zo nu en dan nog eens langs te komen.

Complete Foto-verslag

Bestuur sv DONK