Aankondiging: Algemene ledenvergadering

Maandag  27 september zal de Algemene ledenvergadering van sv DONK plaatsvinden.

Eerder in het seizoen dan u gewend bent. Dit komt, omdat er op deze avond een aantal belangrijke beslissingen genomen moeten worden, die zeker van invloed zijn voor de komende seizoens.

Maak dus gebruik van uw stemrecht en bezoek deze vergadering.

Alleen meerderjarige leden hebben stemrecht (donateurs en andere belangstellenden niet)

De agenda zal zo spoedig mogelijk via Sportlink verspreidt worden onder de leden.

Jaarstukken zijn een week van te voren op te vragen bij het secretariaat.