ESTO-DONK   1-0 DONK heeft zich definitief van een ticket verzekerd voor de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. De ploeg bond ESTO met een 0-1 overwinning eenvoudig aan zijn zegekar. De uitslag was slechts een flauwe afspiegeling van de krachtsverhouding. Als DONK scherp was geweest in de afwerking dan was ESTO met de staart…