Zondag 15 juni: Op Familiedag dit jaar alleen de wedstrijd tussen DONK 2004 – DONK 2011

De familiedag, die zondag 15 juni gepland staat, zal dit jaar alleen bestaan uit de wedstrijd tussen het kampioensteam van 2004 en het naar de tweede klasse gepromoveerde team van 2011. Het voetbalgedeelte voor de senioren wat ook gepland stond zal helaas niet doorgaan, de reden hiervoor is dat er te weinig aanmeldingen zijn. Degenen die zich hebben aangemeld en ook al betaald hebben krijgen uiteraard hun geld terug.

We zullen binnen DONK gaan nadenken over de toekomstige opzet van de familiedag. Mogelijk zorgt een andere opzet, bijvoorbeeld een combinatie van de familiedag met de sportdag voor de jeugd, er voor dat de familiedag de komende jaren weer succesvol wordt en dat we weer een goede afsluiting van het voetbalseizoen hebben.

Heeft u input of ideeën dan horen wij dat graag!

Wedstrijd tussen de kampioen en de promovendus

Op 15 juni zal er dus een wedstrijd gespeeld worden tussen het kampioenselftal van DONK uit 2004 en het promotieteam uit 2011. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur. Na afloop van deze wedstrijd zal er afscheid worden genomen van een aantal spelers en begeleiders die stoppen bij de selectie van DONK. De barbecue zal deze middag geopend zijn.

Kom allemaal naar DONK om de kampioenen van weleer aan te moedigen! Laten we er op deze zondag een gezellige afsluiting van het seizoen van maken.

Familiedag 2014