Verduurzaming van ons sportpark

Sportorganisaties, dus ook onze vereniging, kunnen veel geld besparen door hun accommodatie te verduurzamen. Dat is dus goed voor de clubkas, maar natuurlijk ook voor het milieu.
In samenwerking met de KNVB heeft het adviesbureau Klimaatroute een quickscan duurzaamheid bij ons afgenomen. De uitkomsten van deze quickscan laten zien welke duurzame maatregelen op energiegebruik er genomen kunnen worden. Het rapport geeft ook aan welke investeringen er nodig zijn en wat de terugverdientijd is.

Wat gaat er bij ons gebeuren?
• Op termijn zullen we overgaan op ledverlichting.
• Aanpassen van de armaturen voor ledlampen van de veldverlichting wordt door de gemeente gedaan.
• Belangrijkste besparing is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van clubhuis en kleedaccommodatie. Deze optie is als eerste gekozen en met het plaatsen van 260 zonnepanelen zal medio september begonnen worden.
Complex E-techniek, u welbekend, begeleidt het hele project.

Het adviesbureau heeft ons ook geholpen bij het verkrijgen van een investerings- en exploitatiesubsidie. Deze subsidies zijn van het rijk afkomstig. Daarnaast hebben wij subsidies aangevraagd en gekregen van de plaatselijke Rabobank en de provincie Zuid Holland.
Gedetailleerde financiële aspecten zullen in de komende Algemene Leden Vergadering uitgebreid aan de orde komen.

De zonnepanelen zullen ook enig ongemak geven. Als die geïnstalleerd zijn is het alleen voor leden van de MOC toegestaan het dak op te gaan. Zij zullen, zo nodig, wekelijks ballen van het dak halen en in de betreffende materiaalkast of in het ballenrek onder de tribune leggen.
Het is dus ten strengste verboden, m.u.v. MOC leden, om het dak op te gaan.

Namens de MOC,
Hans Dessing
Ton Kalmeijer