Update 24 april Corona Virus en gevolgen voor de Sportverenigingen

Het kabinet kondigde 21 april jl, aan dat het jeugdvoetbal weer voorzichtig opgestart mag

worden. Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht tot nader order.

ECHTER de verenigingen mogen daadwerkelijk pas gaan beginnen als de Gemeente Gouda de Noodverordening heeft aangepast m.b.t. onder andere het gebruik van de Sportaccommodaties, samenscholing op parkeerplaatsen van ouders etc etc. Hopelijk is de noodverordening a.s. dinsdag klaar en ontvangen de verenigingen die dan. Aan de hand van die noodverordening zullen de verenigingen moeten kijken welke vereisten er worden aangegeven om weer te mogen gaan starten. SportPuntGouda heeft ons de eerste update gegeven van regelgeving, welke u hier vindt 

Update-nieuwe-coronamaatregelen-gebruikers-sportaccommodaties-24-april-2020

Dus of datum van 29 april a.s. gehaald gaat worden is nog maar de vraag, hoewel iedereen staat te trappelen om weer te mogen beginnen, moeten we nu nog even geduld hebben.

Afgelopen donderdag 23 april is er een Gouds Sportcafé geweest, waarin o.a. werd gesproken over de nieuwe maatregelen inzake weer mogen sporten door jeugd tot en met 18 jaar. Op deze avond werd ook een filmpje getoond, waarmee men verenigingen een hart onder de riem wil steken.

De link van het filmpje is: https://www.youtube.com/watch?v=bft3PENMNtw 

Voorlopige Uitgangspunten om te trainen

Het uitgangspunt is, dat we trainen binnen de door de overheid gestelde regels en dat veiligheid op één staat.

Alleen als je gezond bent mag je trainen. Als je ziek bent, hoest of verkouden bent, dan zeer zeker niet. Hier wordt streng op gehandhaafd!

Ook zal er volle aandacht zijn voor inzet van onze trainers: wat willen, kunnen en mogen zij.

De activiteiten zijn vrijwillig: als kinderen niet willen, kunnen of mogen, dan heeft dat vooralsnog geen invloed op de teamindelingen voor het seizoen 2020-2021.

Geen ouders langs de lijn en op het complex, in verband met de 1,5 meter-regel en het verbod op samenscholing.

Hier vind u het Protocol Verantwoord Sporten Kinderen en Jeugd van NOC/NSF

nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-jeugd

Ter info: Vergaderingen mogen ook nog steeds niet gehouden worden in de kantine/bestuurskamer.

Wij houden u op de hoogte van de verdere gang van zaken via de bekende kanalen: website, nieuwsbrief, facebook en appgroepen van de teams. Houd deze in de gaten.

Bestuur sv DONK