SV DONK STAND VAN ZAKEN 12 MEI 2021

De coronapandemie woekert nog steeds voort, vele mensen komen nog in het ziekenhuis terecht, overlijden aan Corona en de maatschappij is grotendeels ontwricht door de coronaregels. Onder de DONK-leden zijn wel diverse personen, die corona hebben gekregen, maar hier gelukkig nagenoeg geen of milde klachten van hebben gehad.

Helaas was dit niet weggelegd voor Rob Streefkerk, die aan die aan de gevolgen van Corona is overleden; goed was te zien dat er een grote hoeveelheid leden van sv DONK aanwezig was op de dijk bij het IJsselhof om Rob de laatste eer te bewijzen. Wij wensen sowieso alle leden, donateurs en vrijwilligers uiteraard alle gezondheid toe en hopen, dat iedereen gevrijwaard blijft van ernstige gevolgen van de Corona.

De regering heeft dinsdagavond 11 mei jl aangekondigd dat er versoepelingen mogelijk zijn vanaf dinsdag 18 mei. Hieronder valt ook het buitensporten voor groepen boven de 26 jaar, ofwel: er mag weer getraind worden in groepsverband, officieel nog wel met de 1,5 meter afstandsregel!! Kleedkamers en douches blijven dicht, en er mogen ook nog GEEN wedstrijden worden gespeeld tegen andere verenigingen. Hopelijk gaat dit snel veranderen en dalen de cijfers van ziekenhuisopnames verder, zodat we weer wedstrijden kunnen gaan spelen tegen andere verenigingen. He, he, we kijken uit naar iets anders dan alleen maar trainen op eigen veld, tegen eigen vriendjes/vriendinnetjes en onderlinge wedstrijdjes tegen Donkianen. Er ligt inmiddels een verzoek bij Gemeente Gouda om toe te staan dat jeugd O12 onderlinge wedstrijden mag spelen binnen Gouda tegen andere verenigingen.  .

De jeugd heeft sinds mei 2020 al door mogen en kunnen trainen, en nadat de competitie half oktober 2020 weer werd stil gelegd is men enthousiast door blijven trainen en zijn de senioren onder de 26 jaar vanaf begin 2021 weer gaan trainen in groepen, de ouderen senioren helaas nog in groepjes van 4 en met afstand en daarom: ONZE Dank en Complimenten aan:                    

de Jeugdtrainers, die er wekelijks waren om training te geven en allerlei leuke onderdelen met de trainingen bedachten,

De ouders, die hun kinderen tot 3 x per week naar het DONK-complex brachten en niet mochten kijken op het complex, alleen maar halen en brengen.

De Trainers van de seniorenteams, die weer training konden geven na langere tijd van stilstaan.

De Kinderen, die er voor zorgden dat trainers niet voor niets waren gekomen en voor hun enthousiasme tijdens de trainingen en onderlinge wedstrijdjes                                                   

De Onderhoudsploeg, die regelmatig op sv DONK aanwezig was om het complex er netjes bij te laten liggen.

De scheidsrechters, die de onderlinge wedstrijdjes wilden fluiten.

Het was voor vele vrijwilligers een stille periode, ze konden nagenoeg niets doen voor sv DONK. Waar het wel kon zijn de diverse mensen bezig geweest voor de club. Het Dagelijks Bestuur van sv DONK is behoorlijk druk geweest met allerlei zaken die voor de vereniging geregeld moesten worden, zoals het aanvragen van financiële regelingen om het omzetverlies van de vereniging te compenseren en het regelen van allerlei zaken op en om de velden.                                                                   

Er is glasvezel aangelegd op het DONK-Complex. Hierdoor is er ook WiFi beschikbaar in de kantine van sv DONK en kan een ieder daar gratis gebruik van maken.                                       

Er zijn nieuwe doelnetten aangeschaft om de kleine doeltjes op de velden weer netjes in orde te maken. De Onderhoudsploeg maakt dit in orde. Er is een nieuwe computer aangeschaft voor de Commissiekamer, zodat er weer volle snelheid is om mee te werken.  

De voorzitter heeft gesprekken gevoerd met Wethouder Sport en Directeur Sport●Gouda om kwijtschelding van huur voor elkaar te kunnen krijgen in dit seizoen, wat tot nu toe is gelukt voor de periode half oktober t/m. 31 december 2020 en nu lopen gesprekken over periode 1e halfjaar 2021.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met Sport●Gouda  inzake onderhoud op Sportcomplex sv DONK en andere sportcomplexen, de WOZ aanslagen, etc. Deze gesprekken worden gedaan samen met de voorzitters van 4 andere Goudse Voetbalverenigingen. (GSV niet, want die heeft geen eigen complex). Uiteraard lopen deze gesprekken het hele jaar door, omdat we niet direct antwoorden ontvangen.

Wat betreft de kantine is de voorraad weer nagekeken en hetgeen tegen de uiterste verkoopdatum aan liep is tussentijds (2x) verkocht aan leden en enkele bedrijven waar Donkleden werkzaam zijn hebben ook afgenomen, waardoor er nagenoeg niets weggegooid hoefde te worden en er nog een kleine omzet is geweest.

Het Bestuur is erg dankbaar voor het feit dat nagenoeg alle leden netjes hun contributie zijn blijven betalen en daarmee de vereniging financieel hebben gesteund. We hopen dat iedereen ook het lopende 4e kwartaal nog gaat betalen. De jeugd heeft kunnen door trainen, maar de senioren hebben lange tijd niets kunnen doen. Het bestuur zal intern overleggen hoe we wat terug kunnen doen voor de seniorenteams in het nieuwe seizoen als blijk van waardering; Het zal niet alles vergoeden, maar mede de contributiebijdrage, naast de aangevraagde financiële regelingen heeft er toe geleid dat de verenging nog steeds gezond is en we daardoor vanaf het nieuwe seizoen hopelijk weer op een normale wijze de voetbalsport kunnen uitvoeren en we met elkaar weer een gezellig hapje en drankje kunnen doen op het mooie Sportcomplex van sv DONK.

Helaas heeft de Jubileumcommissie moeten besluiten de activiteiten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van sv DONK, wederom een jaar te verplaatsen. We bestaan dan inmiddels 102 jaar en er zal worden gekeken, welke activiteiten alsnog in het jaar 2022, afhankelijk van eventuele pandemie, georganiseerd kunnen worden. Er zal nog een slag om de arm worden gehouden of er in het najaar van 2021 nog iets georganiseerd kan worden in relatie tot het jubileum.                        

De commissies zijn ondertussen weer begonnen om te kijken naar de organisatorische zaken die geregeld moeten gaan worden voor het nieuwe voetbalseizoen. Inschrijvingen van teams bij de KNVB, indelen van teams, zoeken van trainers bij de diverse leeftijdsgroepen etc. Succes hiermee.

Helaas hebben enkele vrijwilligers al aangegeven te willen stoppen met hun activiteiten voor sv DONK, wat er voor zorgt dat we weer dringend op zoek zijn naar diverse vrijwilligers, die taken willen over nemen, zodat we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat sv DONK na de Coronapandemie weer volop kan draaien. We zoeken o.a. scheidsrechters voor jeugdteams, barmedewerkers, Iemand die de indelingen voor barmedewerkers wil coördineren voor de weekeinddiensten, hulp bij de ontvangsten van scheidsrechters en tegenstanders op de zaterdagen.

Hopelijk kunnen we binnenkort weer goed nieuws brengen als er weer meer kan bij sv DONK qua training, wedstrijden, kantine opening etc..

Bestuur sv DONK