sv DONK en Wijkvereniging Westergouwe werken samen

Toen de sv DONK bijna 10 jaar geleden verhuisde naar een spiksplinternieuw complex aan de Nieuwe Donkstraat, was het vizier gericht op de wijk Westergouwe. Helaas duurde de bouw wat langer dan gepland.

Inmiddels is de woonwijk Westergouwe een feit en worden er steeds meer faciliteiten aan de wijk toegevoegd. Dit is zeker een reden om de handen in een te slaan.

Wijkvereniging Westergouwe heeft als doel om het wonen aangenaam en leefbaar te maken. Gedurende het hele jaar organiseren we een aantal activiteiten. Leefbaarheid van de wijk heeft onze aandacht. We staan in contact met de diverse overheidsinstanties om constructief mee te denken in het belang van de bewoners van Westergouwe.

De sv DONK kreeg een eigen Westergouwe-commissie, die de bewoners in de wijk op diverse manieren op de hoogte bracht van de activiteiten, die voor jong en oud georganiseerd worden voor de leden van de voetbalvereniging.

Ook de Wijkvereniging Westergouwe is actief betrokken bij de sv DONK. Dit heeft ertoe geleid dat er al diverse gesprekken gevoerd zijn om de wijk en de gezellige familie voetbalvereniging dichter bij elkaar te brengen.

Zo is de actie ontstaan, dat wanneer er een gezinslid uit Westergouwe lid wordt van de sv DONK,  men het eerste seizoen een korting ontvangt van 25% op de contributie.

Verder zijn we in gesprek met de gemeente  om ook de oversteek van de woonwijk naar de voetbalvereniging veiliger te maken. Zo is het bruggetje bij de Moordrechtse Tiendweg al opgeknapt.

Verder beschikt de sv DONK over een enthousiaste Jeugd OntspanningsCommissie (JOC), die naast het voetbal voor de jeugd ook een hoop andere activiteiten organiseert, waardoor het voor de jeugd van Westergouwe dubbel zo aantrekkelijk wordt om zich aan te melden als lid van de sv DONK. Voor de ouderen, zowel man als vrouw,  is er de mogelijkheid om prestatiegericht, maar ook recreatief een balletje te trappen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mensen van sv DONK of de Wijkvereniging Westergouwe. Zie ook www.svdonk.nl en www.wijkverenigingwestergouwe.nl

Op bijgaande foto staan van links naar rechts,  voorzitter Frank Vermeer van Wijkvereniging Westergouwe, secretaris Joost Heger, Wouter Lubken(namens sv DONK, voorzitter Westergouwecommissie), penningmeester Eveline Greeven van Wijkvereniging Westergouwe en voorzitter Ruud Lubken van sv DONK. Op de foto ontbreken Arjan van Loon en Michiel Dessing van sv DONK en Germa Noordam van Wijkvereniging Westergouwe.