sv DONK beëindigt samenwerking met Hoofdtrainer Rob Gieben

Via dit persbericht willen wij u als Bestuur van sv DONK op de hoogte brengen van het feit dat wij als club genoodzaakt zijn de samenwerking met hoofdtrainer Rob Gieben per direct te beëindigen.

Hier ligt een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de praktische uitvoering van werkafspraken en daardoor een verstoorde werkrelatie binnen de technische staf, alsmede met de TC (technische commissie) en SLC (selectiecommissie) aan ten grondslag. Meerdere gesprekken hebben daarin helaas geen verandering gebracht. Het Bestuur heeft gemeend hierop te moeten ingrijpen.

Beide partijen zijn met elkaar in gesprek om de samenwerking naar beider tevredenheid te af te ronden.

Voor de korte termijn tot de winterstop zal dit betekenen dat de taken van Rob Gieben zullen worden waargenomen door technisch coördinator Patrick Akerboom, samen met assistent-trainer John Olsthoorn.

De invulling van de technische staf na de winterstop, alsmede het vinden van een nieuwe  hoofdtrainer voor de langere termijn is inmiddels onderwerp van gesprek. Op korte termijn zullen we daartoe de werving starten.

Wij betreuren de situatie ten zeerste, maar zijn er van overtuigd hiermee het voor de vereniging ongewone maar enige juiste besluit te hebben genomen.

Voor eventueel aanvullende vragen kunt u zich wenden tot Patrick Akerboom (06-46136874, technisch coördinator).

Hopende u hiermee van de juiste informatie te hebben voorzien,

Met sportieve groet,

Bestuur sv DONK.