Stemming nieuw tenue sv DONK

Gedurende 2 weken hebben alle leden online of per post kunnen stemmen op een nieuw DONK-tenue.

Hier is gewillig gehoor aan gegeven en zijn er ook diverse opmerkingen geplaatst. Deze stemmen zijn opgeslagen in een map en door een onafhankelijk persoon, in de vorm van Per Lubbers,  geteld en geaccordeerd.

In totaal hebben 133 personen een stem uitgebracht.

Hiervan waren 110 personen voor en 23 personen tegen het voorstel van het nieuwe tenue. Het bestuur zal met een afvaardiging van de tegenstemmers hun argumenten nog bespreken in klein comité.

Een aantal leden heeft meerdere keren gestemd. Uiteraard is deze stem maar 1 keer geteld Indien iemand meerdere keren had gestemd, maar ook voor zijn/haar kinderen is per persoon een stem mee geteld.

Conclusie na deze stemming is dat we vanaf het nieuwe seizoen in het nieuwe tenue zullen gaan spelen. Over hoe men voor aanvang van de eerste wedstrijd aan het tenue kan komen, wordt u t.z.t geïnformeerd. Dit is o.a. afhankelijk van het moment dat we weer mogen gaan voetballen van de overheid.

Hopende iedereen zo voldoende te hebben ingelicht.

Bestuur sv DONK