Stellage achter het eerste veld

Aan alle bezoekers van ons complex,

Vanaf aanstaande vrijdag zal er een stellage worden opgebouwd aan de achterzijde van het hoofdveld. Deze stellage zal gebruikt worden om wedstrijden te filmen. Deze stellage zal hier de komende maanden blijven staan. Het bestuur is hiervan op de hoogte en heeft haar goedkeuring hiervoor gegeven.  De opnames zullen door de trainers gebruikt gaan worden voor het analyseren van de wedstrijden ter verbetering van de voetbal technische en tactische aspecten.  Dit alles is bedoelt als extra ondersteuning van de opleiding van onze spelers.

De stellage wordt volgens de hiervoor geldende veiligheidsvoorschriften opgesteld maar wij willen een ieder vragen de stellage NIET te betreden. Dit op de eerste plaats voor jullie eigen veiligheid  maar ook van die van een ander. Het betreden van deze stellage door onbevoegden is geheel voor EIGEN RISICO maar wij vertrouwen erop dat jullie dit uiteraard niet zullen doen. Wij willen alle ouders ook nog extra verzoeken dit in de gaten te houden voor wat betreft de kleine kinderen onder ons.

Hartelijk dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Selectiecommissie sv DONK