Slotavond Cursus Hoofd Jeugd Opleiding-A (HJO-A) geslaagd

Op donderdag 2 februari is op het complex van sv DONK de laatste avond van de KNVB HJO-A cursus succesvol verlopen. Aan deze cursus heeft ook onze technisch coördinator Patrick Akerboom met succes deelgenomen. O.l.v. KNVB docenten Rene van Baren en Erik Treling hebben naast Patrick ook Roel van Waayenburg (BVV Barendrecht), Edger Kunz (sv Den Hoorn), Jorge Ferreira (VOC), Jan Kramp (ASW) en Steven Wingen (Soccer Boys) hun diploma behaald. Namens het bestuur van sv DONK allen uiteraard van harte gefeliciteerd alsmede ook een felicitatie voor de collega clubs waar jullie in dienst zijn met deze stap voorwaarts in de ontwikkeling van de jeugdvoetbal opleiding aldaar.
Door middel van het succesvol afronden van deze cursus heeft sv DONK via Patrick nu niet alleen een TC-I gediplomeerde trainer maar ook een officieel KNVB gediplomeerde Hoofd Jeugd Opleiding A in haar gelederen. Buiten het feit dat Patrick hiermee onze opleiding inhoudelijk nog verder vorm kan geven, is hij vanaf nu ook officieel bevoegd om de KNVB opleiding JVTC (Jeugd Voetbal Trainer Coach) zelfstandig te verzorgen en te certificeren. Dat betekent dus dat we vanaf nu als club zelf onze eigen trainers kunnen opleiden langs een officieel programma van de KNVB Academie in combinatie met onze eigen opleidingsplan.
Op zaterdag 11 februari a.s. wordt onze eerste eigen JVTC opleiding afgerond waarmee we – als alles goed gaat –  de eerste 9 eigen jeugdtrainers hebben kunnen scholen, ontwikkelen en diplomeren. Buiten het feit dat deze diplomering iets zegt, zit de waarde van deze cursus er vooral in dat we met de deelnemende eigen jeugdtrainers inhoudelijk veel meer op 1 lijn zijn gekomen. Intensief met elkaar in gesprek geweest, opdrachten gemaakt en op het veld actief geweest in lijn met datgene wat we in ons opleidingsplan hebben uitgewerkt. Dit gaat een enorme stap voorwaarts betekenen in het in de praktijk verzorgen van uitdagende trainingen, goede wedstrijdvoorbereiding en plezierige spelersbegeleiding. Een aantal JVTC-cursisten heeft al aangegeven vervolgopleidingen (TC-III) te willen gaan volgen. Een aantal van hen volgen inmiddels een TC-III opleiding via school (MBO Sport & Bewegen).
Een tweede interne JVTC cursus is inmiddels in voorbereiding om nogmaals een groep van ca. 10 eigen jeugdtrainers inhoudelijk in de eerste stappen als trainer verder te helpen en te diplomeren.
We zijn er als Bestuur van overtuigd dat deze meerwaarde zich op termijn zal gaan uitbetalen. We wensen de Technische Commissie en Patrick heel veel succes in het verder ontwikkelen van onze jeugdtrainers en daarmee onze eigen opleiding. We weten zeker dat dit voor veel ouders/verzorgers en kinderen aanleiding zal zijn bij onze club te blijven of te komen voetballen.
Tot slot dank aan Lenie, Teunie en Ronald voor het namens sv DONK perfect verzorgen van de catering.
Het Bestuur