A.s. Weekend werkzaamheden Sluiseiland

A.s. weekend wordt een gedeelte van de Rotterdamseweg afgesloten. Lees hieronder het artikel uit de Goudse Post.

Gouda – De Rotterdamsebrug in Gouda wordt vervangen door een nieuwe brug. De brug voldoet niet aan de huidige eisen. Om de verkeershinder te beperken is er, in samenspraak met de gemeente Gouda, besloten om gedurende de werkzaamheden een tijdelijke brug te plaatsen naast de te vervangen Rotterdamsebrug. Deze tijdelijke brug wordt aan de zuidzijde (de zijde van het gemaal) van de Rotterdamsebrug geplaatst, zodat het verkeer buiten de bouwlocatie zal worden omgeleid.

De voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke brug zijn inmiddels begonnen. De tijdelijke brug wordt op 28 september a.s. in gebruik genomen. Daarna starten de werkzaamheden aan de bestaande Rotterdamsebrug. Deze wordt gesloopt en aansluitend wordt de nieuwe Rotterdamsebrug gerealiseerd. De werkzaamheden lopen door tot en met het voorjaar van 2016.

Het plaatsen van de tijdelijke brug heeft als gevolg dat de inrit Schielands Hoge Zeedijk naast de Rotterdamsebrug alleen gebruikt kan worden door het verkeer vanuit Gouda (zie rode pijl op 1e plaatje pagina 2). Besloten is al het vrachtverkeer “Gouda in” vanuit het Sluiseiland om te leiden via de N207 in noordoostelijke richting. Vrachtverkeer met eindbestemming Schielands Hoge Zeedijk wordt door middel van borden omgeleid.

Bedrijven en woningen aan de Schielands Hoge Zeedijk blijven, tijdens de realisatie van de nieuwe brug, vanuit twee richtingen bereikbaar, behalve tijdens het plaatsen en aansluiten van de tijdelijke brug. Deze werkzaamheden starten op maandag 21 september en duren tot en met zondag 27 september 2015. Hierbij is de inrit van de Schielands Hoge Zeedijk aan de zijde Rotterdamsebrug geheel afgesloten voor verkeer. De andere (noordoostelijke) aansluiting van de Schielands Hoge Zeedijk op de Rotterdamseweg blijft toegankelijk.

In het weekend van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september 2015 is de gehele Rotterdamsebrug afgesloten voor al het verkeer. In dit weekend wordt de tijdelijke brug aangesloten op de Rotterdamseweg. Het verkeer zal langs de weg worden omgeleid.

Omleiding voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers worden vanaf vrijdag 25 september 2015 tot en met het voorjaar 2016 omgeleid via de Speelbrug aan de noordzijde van de Rotterdamsebrug. Op maandag 28 september wordt de tijdelijke brug in gebruik genomen en wordt de definitieve omleiding voor auto- en vrachtverkeer tijdens de bouwperiode ingesteld. Dit duurt tot en met het voorjaar van 2016.

Hinder

Hoewel de provincie er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.