Pupillen doelen

Tijdens de vakantieweken is een aantal leden van de MOC druk bezig geweest om de 5 x 2m pupillendoelen te voorzien van wieltjes. Dit om ze makkelijker te kunnen verplaatsen i.v.m. de nieuwe afmetingen van de pupillenvelden. Schuiven met de doelen dus niet meer doen i.v.m. beschadiging van de wielen.
Jan Nujen ontbreekt op onderstaande foto.
De handgrepen zijn gesponsord door Installatiebedrijf Oostrom, waarvoor onze dank.

Ook maken wij van deze gelegenheid gebruik om u te wijzen op het feit dat de doelen na gebruik vaak op de velden blijven staan. Dat is lastig voor de volgende gebruiker en in het bijzonder voor de mensen van Cyclus die de velden onderhouden. Wij verzoeken u dan ook om de velden na gebruik vrij te maken en de doelen op de daarvoor bestemde plaats terug te zetten. Voor de pupillendoelen mag dat zeker geen probleem meer zijn

De MOC.