OPROEP BEGELEIDING G-VOETBAL

Al een aantal jaren beschikt DONK over een G team dat al vanaf de oprichting begeleid wordt door drie enthousiaste leiders te weten Sjaak Slootjes, Bert van Doorn en Cees Gelderblom.

Cees heeft aangegeven te willen stoppen met het begeleiden van het G team bij de wedstrijden. We betreuren ten zeerste dat hij zijn taak gaan neerleggen, maar begrijpen dit wel.  Omdat Sjaak en Bert ook behoorlijk op leeftijd zijn is de toekomst van de begeleiding van het G-team bij Donk op dit moment behoorlijk kwetsbaar. Net als alle andere teams van DONK is het niet mogelijk om een team draaiende te houden zonder de zorg van een leider.

Inmiddels hebben we ook een aantal nieuwe aanmeldingen van spelers, die graag bij ons G team zouden willen voetballen, maar helaas hebben we hier geen plek voor. Het team is vol. Het is niet de bedoeling om deze jongens teleur te moeten stellen en we zouden ze dan ook graag willen laten voetballen bij DONK. Dit betekent dat er een tweede G team opgestart moet gaan worden.

U raadt het al: ook dit team heeft begeleiding nodig.

Voor deze voetballers is stabiliteit erg belangrijk. De huidige leiders maken zich dan ook zorgen hoe dit in de toekomst verder moet.

Tot nu toe heeft zich één ouder gemeld die hoogstwaarschijnlijk een deel van de begeleiding op zich wil nemen. Maar zoals u uit het bovenstaande verhaal kunt opmaken, kunnen we nog zeer goed extra begeleiding voor het G-voetbal gebruiken.

Daarom sturen we deze oproep. Als bestuur van SV Donk zullen wij ons best blijven doen om meer begeleiders voor het G-voetbal te vinden.

Misschien kunt u eens in uw omgeving netwerken. Misschien is er wel iemand die het onwijs leuk vindt om op de zaterdag een paar uur met deze jongens mee te gaan naar het voetballen.

Wij zien reacties graag tegemoet via seniorencommissie@svdonk.nl.

We moeten er toch niet aan denken, om deze jongens, voor wie het sporten zo belangrijk is, teleur te moeten stellen?

Bestuur SV DONK