Onderwerp: Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders,

Zoals we u 2 weken geleden al geïnformeerd hebben loopt het sponsorcontract met Sport 2000 per 30 juni van dit jaar af, met gevolg dat het huidige Donktenue niet meer geproduceerd wordt.

Inmiddels is er een nieuwe sponsor gevonden: Voetbalshop.nl en zij hebben een nieuw Donktenue ontworpen voor onze vereniging van het sportkledingmerk ‘Nike”.

Het bestuur heeft volgens het huishoudelijk regelement niet de bevoegdheid om zonder toestemming van de leden deze beslissing alleen te nemen en wordt verplicht om hiervoor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit te roepen, waarbij de leden kunnen stemmen of zij akkoord gaan met deze overstap.

Omdat het nu in deze Coronatijd niet mogelijk is om een ledenvergadering in de kantine uit te schrijven en niet iedereen in de gelegenheid is om dit digitaal te doen, vragen we u n.a.v. dit schrijven uw stem uit te brengen.

In de bijlage vindt u het voorstel van het nieuwe tenue.

Alle leden van 16 jaar en ouder hebben het recht om 1 stem uit te brengen. Voor leden onder de 16 jaar geldt dat een  wettelijke vertegenwoordiger de stem mag uitbrengen.

Donateurs hebben geen stemrecht.

Wij verzoeken u uw stem voor 15 juni kenbaar te maken via: secretaris@svdonk.nl of telefonisch op telefoonnummer: 0182 514138.  Anonieme stemmen kunnen voor 15 juni in de brievenbus gestopt worden op de St. Mariewal 5, 2801 WS  GOUDA.

Indien u niet stemt, telt dit als een positieve stem en bent u dus voor de aanschaf van dit nieuwe tenue

Daarnaast is het bestuur verheugd om te melden dat de eerste aanschaf van een shirt voor rekening van de vereniging is en dat het broekje en de kousen tegen een leuke actieprijs te koop zijn op eennog nader te bepalen moment.

Uiteraard kunt u ook bij vragen contact opnemen met het secretariaat.

Bestuur sv DONK