Nieuwjaarstoespraak sv Donk 1 januari 2021

Zoals een ieder weet, kan de Nieuwjaarsreceptie dit jaar op zondag 3 januari 2021 niet door gaan.

Als Bestuur wilden we u toch weer een teken van leven tonen en willen wij u de Nieuwjaarstoespraak van de Voorzitter alsnog voordragen. Dit maal door alle bestuursleden, die deels een stukje van de toespraak doen en deels een eigen stukje in hun eigen deelgebied.

De toespraak is te zien via deze link https://www.youtube.com/watch?v=zo16e7DAls8

Het Bestuur van sv DONK wenst u een Gelukkig maar bovenal Gezond 2021 en wij hopen U allen weer snel op ons complex te mogen ontmoeten.

                                                Bestuur sv DONK