Nieuwjaarsreceptie en jubilarissen

Bij onze vereniging hebben we de traditie om het nieuwe jaar te verwelkomen met een receptie. Hier voorafgaand speelt Donk 1 tegen een team van oude vedetten.

Na afloopt houdt de voorzitter een speech en traditiegetrouw worden dan ook onze, 25 -, 40-, 50-, 60- 65- en 70 jarige jubilarissen gehuldigd.

Nu zijn we er achter gekomen dat deze jubilarissen pas in de loop van het kalenderjaar echt jubilaris zijn en dus eigenlijk op voorhand het speldje krijgen.

We vinden als bestuur dat dit niet klopt. Daarom hebben we besloten om jubilarissen voortaan te huldigen nadat ze officieel het aantal jaren lidmaatschap hebben behaald

Dit betekent dat we dit jaar nagenoeg geen jubilarissen huldigen tijdens de nieuwjaarsreceptie, mits men in de eerste dagen van het jaar lid geworden is.

Mocht blijken dat dit zo is, dan zullen we deze mensen wel het speldje overhandigen, omdat zij dan wel officieel het aantal jaren lidmaatschap behaald hebben.

Ondanks dat we dit jaar minder jubilarissen hebben, is er wel een uitgebreid programma tijdens de nieuwjaarsreceptie, daar de jubileumcommissie het jaar van ons 100 jarig bestaan feestelijk zal openen en het jubileumprogramma grotendeels kenbaar zal maken.

Het Bestuur.