Niet roken beleid sv DONK

Bij de aanvang van het seizoen willen we spelers, leiders, ouders, supporters en medewerkers erop wijzen dat we een niet roken beleid binnen onze club hebben.

Dit betekent dat er in het gehele gebouw niet gerookt mag worden. Mocht geconstateerd worden dat er binnen het gebouw toch gerookt wordt dat kunt u aangesproken worden door een bestuurslid, die u zal verzoeken u sigaret te doven of naar buiten te gaan.

Buiten voor de kantine is er gelegenheid om te roken.

Wij willen u vragen dit zoveel mogelijk te beperken en dit niet in het bijzijn van kinderen te doen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Het bestuur