In memoriam Lida Olsthoorn

Op donderdag 22 januari jl., bereikte ons het droevige nieuws dat Lida Olsthoorn na een periode van afnemende gezondheid is overleden. Zij is slechts 71 jaar geworden.

Als moeder van drie zoons, Pieter, Gerard en John was zij reeds een lange tijd aan onze club verbonden. Ook haar man Kees is zeer actief in onze vereniging. Hij is een zeer trouwe supporter van Donk 1 en heeft zijn hart verpand aan alles wat met de bar te maken heeft.

Lida was Lid van Verdienste van onze club, en dat heeft zij verdiend vanwege haar tomeloze inzet voor onze club. Zij was vele jaren secretaris en ledenadministrateur onder onze oud voorzitters Bart van der Sprong en Hans Dessing. Zij konden echt steunen op haar en niets was haar te veel. Haar gezondheid speelde wel parten en  ten gevolge hiervan heeft zij het wat rustiger aan moeten doen. Na haar periode als secretaris heeft zij nog jaren de ledenadministratie bijgehouden. Toch ook nog een hele klus omdat dat toen nog echt handwerk was, lees kaartenbak.

Op de talloze jaarvergaderingen was zij present en regelde alles voor die vergaderingen. Notulen maken, jaarverslagen kopiëren en verenigingsverslagen bij elkaar sprokkelen. Als echtgenote van de melkman wist zij van aanpakken. Ook het schriftje van Lida is inmiddels een bekende kreet voor de jaarlijkse jaarvergaderingen want zoals altijd moet er geturfd worden of we een rechtsgeldige vergadering konden houden of een buitengewone algemene leden vergadering.

Lida heeft zelf niet gevoetbald, maar had zeker een geel-wit hart. Velen van ons kennen haar en zij was een vaste waarde in de bestuurskamer tijdens de thuiswedstrijden van Donk 1, daar ontving ze de gasten en andere prominenten, de pers en de scheidsrechter. Zeker in de periode dat haar zoon John in het 1e van Donk speelde was dat voor haar een fijne tijd. Daar ben je als moeder toch trots op.

Na haar actieve periode als secretaris en het bijhouden van de ledenadministratie beef zij Donk altijd volgen en door middel van krantenknipsels ook het archief mede up-to-date gehouden. Daar hebben andere Donkleden weer dankbaar gebruik van gemaakt o.a. bij het vervaardigen van de fotowanden in de kantine die onlangs tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn onthuld.

We verliezen in Lida een zeer trouw lid die alles voor de vereniging over had. Zij was moeder van een echt Donk gezin. Velen van hen zijn actief binnen onze mooie club. Als voetballer, als commissielid, als barcommissielid dan wel als trouwe volger van wat er allemaal gebeurt daar op het DONK COMPLEX.

Wij wensen Kees, en zijn gezin alle kracht toe bij het verwerken van dit enorme verlies.

 

Namens het Donk bestuur,

Jos van der Sprong, Voorzitter