CORONA: Kleedkamer- en kantineprotocol

Jeugd

 • Jeugd O-19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (hieronder);
 • Ten aanzien van trainingen: Alle (jeugd)teams tot en met O14 thuis omkleden en douchen;
 • Ten aanzien van wedstrijden: Voor teams van mini’s tot en met JO-12 stellen we geen kleedkamers beschikbaar, voor hen geldt ook voor wedstrijden thuis omkleden en douchen.
 • Voor JO13 tm JO17 wordt 1 kleedkamer ter beschikking gesteld: Houd de kleedkamerindeling aan. Alleen spelers en staf in kleedkamer;
 • Ouders mogen niet met de kinderen mee in de kleedkamer.

Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19)

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
 • Per team zal op wedstrijddagen, waar mogelijk, twee kleedkamers ter beschikking worden gesteld. Bespreking zo veel mogelijk buiten in de Open lucht doen evenals bespreking inde rust. Bij slecht weer bespreking in 2 groepen doen. Indien weersomstandigheden dat toelaten in de rust buiten op het veld blijven
 • Op trainingsavonden hebben teams 1 kleedkamer, maar waar ruimte is zullen er twee mogelijk worden gemaakt.
 • Per kleedkamer zijn maximaal 7 personen toegestaan; (2 banken per kleedkamer/ 3 en 4 spelers per bank/ maximaal 2 personen tegelijkertijd douchen; Indien geen splitsing gemaakt kan worden met team afspreken in 2 groepen om te kleden in 1 kleedkamer, dus om en om. Snel omkleden en naar trainingsveld/en na afloop in twee groepen douchen.
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
 • Indien we op trainingsavonden wedstrijden(oefen, beker, competitie) zijn, dan zullen enkele teams verzoek krijgen die avond thuis om te kleden/douchen i.v.m. ruimte tekort.

REGISTRATIE

 • Natuurlijk kom je alleen naar de club als je gezond bent en niet thuis zou moeten blijven of in quarantaine zou moeten zijn vanuit regels van de overheid
 • als je de kantine binnenkomt, word je gevraagd of je vrijwillig je naam en telefoonnummer wilt achterlaten. Die gegevens worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd. Wordt in de periode van 14 dagen bij iemand die ongeveer gelijktijdig met jou aanwezig was in de kantine corona vastgesteld, dan kan de GGD contact met je opnemen. Teams zullen we informeren via de groepsapp indien dit zich onverhoopt voordoet en sv DONK de informatie over een corona besmetting mag delen.

Kantine – De kantine is alweer open onder de volgende maatregelen

 • De kantine is voorzien van Corona-bestikkering en spatschermen bij keuken en lage bar.
 • Er is een in- en en uitgang, graag rekening houden met elkaar
 • Er mogen maximaal twee(dames) en vier(heren) personen tegelijk naar het toilet;
 • Bezoekers zullen verzocht worden zo veel mogelijk met pin te betalen;
 • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen;
 • In geval van een volle kantine is losse verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken. Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt;
 • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag sluiten en zal de commissie evalueren.

GEBRUIKEN VAN CONSUMPTIES / UITGANG

 • in de kantine en op het terras mag je alleen op een zitplaats aanwezig blijven en een consumptie nuttigen
 • kom je alleen iets bestellen en afhalen, dan kun je de kantine uit via de aangegeven uitgang naar de tribune of de aangegeven uitgang naar het buitenterras of dit niet vermelden als we maar 1 in en uitgang gebruiken.  

Spelers

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine;
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • Draag eventueel een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 •  Geen collectieve bidons, iedere speler heeft waar wenselijk eigen bidon

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max. 3 personen bij 18 jaar of ouder, anderen naast dug out op 1,5 meter.
 • Trainers zijn verplicht wegwerphandschoenen te gebruiken. Dit voorkomt, dat na iedere training/wedstrijd al het materiaal moet worden gereinigd.

 Ouders en toeschouwers

 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.;
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • Draag eventueel een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

 TRIBUNE

 • tijdens wedstrijden op veld 1 (hoofdveld) verzoeken wij iedereen rekening te houden met elkaar. Vol is vol. Mensen uit één gezin mogen bij elkaar zitten. Tussen personen van 18 jaar of ouder (niet uit hetzelfde huishouden) moet 1,5 m afstand  worden gehouden. Jongeren onder de 18 jaar mogen wel naast elkaar zitten en naast hun ouders/verzorgers

Veiligheid- en hygiëneregels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;

Accommodatie

 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. Sv DONK verwacht per wedstrijdveld niet meer dan 250 bezoekers.
 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op.
 • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
 • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
 • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.