CORONA: Kleedkamer- en kantineprotocol

We mogen gelukkig weer steeds meer met de huidige Coronaregels. Alle teams kunnen weer voetballen en kantines kunnen weer open. Nu maar hopen dat dit door kan blijven gaan en we vanwege oplopende coronabesmettingen, niet weer een voetbalstop krijgen.

Met elkaar hebben we nog wel enkele zaken om rekening mee te houden, die worden hieronder vermeld, om op een veilige en verantwoorde manier met elkaar te sporten en gebruik te maken van de accommodatie en faciliteiten. Wij vragen iedereen om deze afspraken na te leven en te respecteren.

Jeugd

 • Jeugd O-19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (hieronder);
 • Ten aanzien van trainingen: Alle (jeugd)teams tot en met O15 thuis omkleden en douchen;
 • Ten aanzien van wedstrijden: Voor teams van mini’s tot en met JO-12 stellen we nog geen kleedkamers beschikbaar, voor hen geldt ook voor wedstrijden thuis omkleden en douchen.
 • Voor O13 tm O17 wordt 1 kleedkamer ter beschikking gesteld: Houd de kleedkamerindeling aan. Alleen spelers en staf in kleedkamer;
 • Ouders mogen niet met de kinderen mee in de kleedkamer.

 Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19)

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
 • Per team zal op wedstrijddagen, waar mogelijk, twee kleedkamers ter beschikking worden gesteld. Bespreking zo veel mogelijk buiten in de Open lucht doen evenals bespreking inde rust. Bij slecht weer bespreking in 2 groepen doen. Indien weersomstandigheden dat toelaten in de rust buiten op het veld blijven
 • Op trainingsavonden hebben teams 1 kleedkamer, maar waar ruimte is zullen er twee mogelijk worden gemaakt. Houdt met omkleden en douchen rekening met elkaar.
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
 • Indien we op trainingsavonden wedstrijden(oefen, beker, competitie) zijn, dan zullen enkele teams verzoek krijgen die avond thuis om te kleden/douchen i.v.m. ruimte tekort.

REGISTRATIE

 • Natuurlijk kom je alleen naar de club als je gezond bent en niet thuis zou moeten blijven of in quarantaine zou moeten zijn vanuit regels van de overheid
 • als je de kantine binnenkomt, word je gevraagd of je vrijwillig je naam en telefoonnummer wilt achterlaten. Die gegevens worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd. Wordt in de periode van 14 dagen bij iemand die ongeveer gelijktijdig met jou aanwezig was in de kantine corona vastgesteld, dan kan de GGD contact met je opnemen. Teams zullen we informeren via de groepsapp indien dit zich onverhoopt voordoet en sv DONK de informatie over een corona besmetting mag delen.

Kantine – De kantine is alweer open onder de volgende maatregelen

 • De kantine is voorzien van Corona-bestikkering en spatschermen bij keuken en lage bar.
 • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen; Alle zitplaatsen, ook aan de bar mogen benut worden
 • In geval van een volle kantine is losse verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken. Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt;
 • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zou de kantine gesloten kunnen worden en zal de commissie evalueren.

GEBRUIKEN VAN CONSUMPTIES / UITGANG

 • in de kantine en op het terras mag je alleen op een zitplaats aanwezig blijven en een consumptie nuttigen
 • kom je alleen iets bestellen en afhalen, dan kun je de kantine uit via de aangegeven uitgang(en) naar de tribune of de aangegeven uitgang naar het buitenterras.

Spelers

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd wordt nog steeds verzocht rekening te houden met de 1,5 meter regel.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 •  Geen collectieve bidons, iedere speler heeft waar wenselijk eigen bidon

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 18 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out;

 Ouders en toeschouwers

 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

 TRIBUNE

 • tijdens wedstrijden op veld 1 (hoofdveld) verzoeken wij iedereen rekening te houden met elkaar. Vol is vol. Mensen uit één gezin mogen bij elkaar zitten. Tussen personen van 18 jaar of ouder (niet uit hetzelfde huishouden) moet 1,5 m afstand  worden gehouden. Jongeren onder de 18 jaar mogen wel naast elkaar zitten en naast hun ouders/verzorgers

Veiligheid- en hygiëneregels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;

Accommodatie

 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op.
 • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
 • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
 • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.

Veel plezier! Bestuur sv DONK