CORONA: Kleedkamer- en kantineprotocol

Nagenoeg alle regels rondom Corona zijn opgeheven, nu blijkt dat Corona onder ons zal blijven als een “soort” griepje, waar we allemaal eens mee te maken zullen krijgen. Derhalve zijn alle regels opgeheven rondom gebruik kleedkamers en bezoeken kantine.  Nu maar hopen dat Corona als sluimerend “griepje” blijft bestaan en het weer niet als grootse pandemie terug keert.

Vanaf heden gelden nog de volgende regels.  

 Jeugd

  • Ten aanzien van wedstrijden: Voor DONK-teams van mini’s tot en met JO-11 en tegenstanders stellen we nog geen kleedkamers beschikbaar, voor hen geldt ook voor wedstrijden thuis omkleden en douchen. Wel kan men voor een bespreking bij slecht weer gebruik maken van kleedkamer vooraf en in de rust. Dit dan melden in commissiekamer.

 Spelers,

  • Geen collectieve bidons, iedere speler heeft waar wenselijk eigen bidon

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Voor alles geldt: Heb je klachten? Blijf thuis en doe een Zelftest; Als je positief getest bent blijf dan  thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen; Volg dan de adviezen op de website van de Rijksoverheid omtrent Corona.

  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging

Veel plezier weer met alle voetbalactiviteiten!

Bestuur sv DONK