In Memoriam, Loek Bakker(10-04-2019)

Op woensdag 10 april jl. bereikte ons het droeve bericht dat Loek Bakker, gewaardeerd vrijwilliger van sv DONK, na een periode van afnemende gezondheid op 88-jarige leeftijd, is overleden.

Loek, geboren op 20 december 1930, heeft in zijn jonge jaren gevoetbald bij sv DONK en is tevens scheidsrechter geweest bij sv DONK en voor zover ons bekend ook voor de KNVB. Nadat zijn dochters de leeftijd hadden, dat ze wilden gaan voetballen heeft Loek zich hard gemaakt voor het meisjesvoetbal en heeft daar diverse vrijwilligerswerkzaamheden verricht als leider/trainer en is tevens een periode voorzitter geweest van de damescommissie. Loek is tevens nog enkele jaren grensrechter geweest bij DONK 1. Zijn kwaliteiten werden niet door iedereen beaamd, gezien de anekdote dat hij nog eens een gebroken neus heeft opgelopen, of dat door een bal was of een vuist, zullen we in het midden laten.

Loek was DONK-man en zette zich op diverse vlakken in. Hij heeft met o.a. Rinus Schouten, Frank de Jager en vele anderen geholpen met het bouwen van de kleedkamers en kantine op het oude DONK complex aan de Sluizen. Loek was ook supporter van DONK 1 en ging uit en thuis de wedstrijden bekijken. Na een succesvol jaar van DONK 1 heeft Loek zich samen met Hans van Eenige ingezet om een Supportersvereniging op te richten wat op 1 januari 1988 tijdens de Nieuwjaarsreceptie gebeurde. De eerste jaren waren de bestuursleden, waaronder Loek enthousiast en telde de supportersvereniging al snel ruim 150 leden, maar na enkele jaren daalde het aantal leden en is de Supportersvereniging na ruim 10 jaar weer opgeheven.

In de kantine van ons oude complex aan de sluizen, werd, ruim voor het digitale tijdperk nog het DONK-clubblad gemaakt. Gedrukt bij Van Norden werden de vellen met tekst op woensdagmiddag opgehaald en werden vele vrijwilligers gevraagd om op woensdagmiddag de boekjes in elkaar te vouwen en vervolgens werden deze door de nodige leden rond gebracht in heel Gouda. Loek was hier ook jaren lang een alom aanwezig medewerker. Loek had zijn woordje altijd bij zich. De DONK-leden kenden hem wel, van zijn spontane opmerkingen, die hij naar iedereen wel had. Loek gooide alles er uit, waarvan wij wel eens dachten, dat kan je toch eigenlijk niet zeggen, maar met een spontane lach gebeurde dit toch allemaal en iedereen accepteerde dit. Ongetwijfeld kwam dit ook voort uit zijn werkzame leven op de bouwplaatsen.

Loek hield ook van een potje biljarten en heeft dat jaren gedaan op de woensdagmiddagen. Met een vast koppel met o.a. Henk Vos, Rinus van der Stad, Harry Brouwers en Henk Nouwen werden er de nodige potjes tegen elkaar gespeeld en u raadt het het al, ook daar werden dan de nodige opmerkingen tegen elkaar gemaakt, maar elke week was iedereen weer aanwezig om lekker te biljarten. Helaas zijn van die groep biljarters nog maar weinig mensen in leven.

Na de verhuizing naar het nieuwe complex in de Oostpolder heeft Loek nog de bardiensten op de vroege maandagavonden gedraaid. Als de pupillen gingen trainen verzorgde hij de moeders van deze pupillen met een bakje koffie en maakte hij altijd een praatje met hen en na afloop met de kinderen. En of Loek de nieuwe moeders nu wel of niet kon, ook tegen hen had hij zijn nodige spontane opmerkingen; “je zag dan die moeders kijken met een gedachte van: wat zegt hij nou” maar als ze hem wat beter leerden kennen, was het contact altijd leuk en spontaan.

Een goed voorbeeld doet volgen en momenteel doen zijn dochter Franca en schoonzoon John nog steeds vrijwilligerswerk binnen onze vereniging, waar wij uiteraard heel blij mee zijn.

Helaas kwam Loek de laatste jaren nauwelijks meer bij DONK, vanwege diverse omstandigheden en afgelopen woensdag 10 april 2019 is hij in het bijzijn van familie overleden.

Loek is thuis, alwaar geen bezoek. De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden op woensdag 17 april 2019 in de aula van Crematorium De IJsselhof te Gouda, waarna er na afloop van de plechtigheid gelegenheid is om de familie te condoleren.

Bestuur sv DONK