Gedrag komend weekend en verder

Naar aanleiding van de ongeregeldheden op zaterdag 5 oktober 2019 bij de wedstrijd tussen vv Moordrecht JO15-1 en sv DONK JO15-1 zullen wij als sv DONK komend weekeinde helaas onder een vergrootglas liggen.

In de diverse media zijn een aantal stukken verschenen waarin allerlei nieuws is gebracht, wat grotendeels onjuist is en is gepubliceerd zonder dat er hoor en wederhoor is toegepast. Het is helaas allemaal eenzijdige berichtgeving. Een columnist van het AD ventileert zijn eigen mening, waarbij hij mensen beschuldigt van zaken die niet eens gebeurd zijn en waardoor ook mensen die niet hierbij betrokken waren beschadigd worden.  Helaas draagt dit allemaal niet bij aan een positief beeld van DONK.

Het bestuur van sv DONK is deze week zorgvuldig bezig geweest om alles wat is gebeurd bij genoemde wedstrijd in kaart te brengen. Zij zal naar eer en geweten de Tuchtcommissie van de KNVB van alle informatie voorzien en aan de hand van hetgeen wat in kaart is gebracht, zal het bestuur maatregelen nemen.

Echter vanwege al deze ongewenste media aandacht zullen de nodige ogen op DONK gericht zijn bij de wedstrijden dit weekeinde. Het bestuur vraagt een ieder dan ook zich, net als anders, op een normale manier te gedragen en te doen waar we goed in zijn, namelijk: leuke wedstrijden spelen, respect hebben voor tegenstander en scheidsrechters. En in de kantine een gezellig drankje en hapje nuttigen bij het napraten van de wedstrijden.

Wat er afgelopen zaterdag heeft plaats gevonden, is een incident, die het Bestuur overigens niet goed keurt, maar waar alle overige elftallen buiten staan.

Er zullen de komende weken ook tegenstanders zijn in het veld of mensen langs de kant die zich geroepen voelen dingen te zeggen/roepen om mensen uit het spel te halen en om te kijken hoe er gereageerd wordt. Dat is niet leuk maar helaas bestaan deze mensen ook.

Wij rekenen op een ieders medewerking en wensen alle teams succes met hun wedstrijden en net als afgelopen weekeinde hebben we voor de Week van de scheidsrechters, voor alle scheidsrechters, die op Sportpark DONK fluiten een presentje.

Bestuur sv DONK