Familiedag: Activiteiten

Het seizoen is bijna weer ten einde, de resultaten waren dit jaar wisselend. Bij de senioren geen kampioenen of promoties wel een degradant, Het tweede. Bij de jeugd, wel een kampioen, B2, en A1 zit op dit moment nog volop in de nacompetitie voor promotie. En de pupillen dan, geen kampioenen maar wel een grote toename in onze jongste leeftijdsgroep de minipupillen. Al met al een druk seizoen die met de inzet van een hoop vrijwilligers weer goed is verlopen.

Om dit seizoen in stijl af te sluiten organiseren wij op zaterdag 13 Juni de seizoensafsluiting 2015. Tijdens deze dag komen alle jeugd teams nog een keer in actie, tegen ouders  of andere vrienden en familieleden en zullen de senioren een onderling voetbal toernooi afwerken. Ook zullen voor de kleinsten diverse activiteiten, waaronder een luchtkussen, een clown met ballonnen en Schminken door een aantal vrijwilligers. Ook voor de senioren zijn er naast het voetbal diverse activiteiten. Er is een 3 holes voetgolfbaan, opgezet door de IJsselweide, Latje trap en er is een heerlijke barbecue verzorgd door 1 van onze sponsoren. Ook zal er een kraam met Fruit zijn, tevens verzorgd door 1 van de sponsoren. De dag zal worden besloten met een gezellig samen zijn en een penaltybokaal voor Leden boven de 35 en wij willen u als sponsor uitnodigen om daar ook aan deel te nemen.

Wilt u deelnemen aan de penaltybokaal kunt u zich tijdens de dag aanmelden bij de wedstrijdleiding.

OM 14.00 uur zal er een Foto van de gehele DONK familie worden genomen op het eerste veld. Wilt u op de foto zorg dan dat u aanwezig bent op dit moment.

Voor deze dag wordt een kleine bijdrage in de onkosten gevraagd.  Voor pupillen en junioren zal dit een bedrag van €. 1,= zijn en voor senioren een bedrag van €. 2,50.

Dit bedrag zal worden gebruikt voor de activiteiten rondom het voetbal.

Graag tot Zaterdag 13 Juni,

Met Vriendelijk groet

Robbert Lubken

PR en Sponsor commissie SV DONK

Activiteiten schema

Van tot Wat
9.30 21.00 Kantine open
11.00 16.00 Voetgolf
11.00 14.00 Clown met ballonnen
11.00 14.00 Kinderen schminken
11.00 14.30 Poffertjeskraam
11.30 16.00 Kauwgom ballen raden
13.30 aanvang voetbal toernooi
14.00 DONK Foto nemen
14.15 Bekendmaking jeugdspeler van het jaaar
14.30 DJ Dave van Waas
14.30 19.00 Barbecue Patrick Bakker open.
15.45 16.00 Finale voetbal toernooi
16.00 16.45 Penaltybokaal voor 35+ en sponsoren
17.00 uur Prijsuitreiking en bekendmaking donkiaan van het jaar
17.00 Muziek op het terras van DJ Dave van Waas
20.00 uur einde??????