FAIRPLAY

Afgelopen zondag heeft ons eerste elftal een enerverend duel uitgevochten met de op dat moment nog mede koploper in de 3e klas. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een prachtig duel. Het weer was uitstekend en ’s morgens was het eerste elftal in de nieuwe kleding gehesen en hadden we op gepaste wijze de nieuwe hoofdshirtsponsor van DONK 1, Primera Gildenburgh, met als subsponsor Zwanenburg auto’s, welkom geheten. Helaas hebben we de wedstrijd met 0-1 verloren maar we hebben tot de laatste minuut, met 10 man, geknokt om er nog een punt uit te slepen. Helaas mocht dat niet zo zijn.  

Helaas bereikte ons ‘s avonds een vervelend bericht. De scheidsrechter heeft in de rust op het punt gestaan de wedstrijd te staken.  Dit vanwege vele verwensingen aan zijn hoofd, inclusief het berucht K-woord door mensen die zichzelf ” SUPPORTER”  noemen. Ook na de wedstrijd vonden  deze zogenaamde “SUPPORTERS” het  nodig de scheidsrechter weer van alles naar zijn hoofd te slingeren. De scheidsrechter was hier zeer ontstemd over. Wel gaf hij de spelers een groot compliment hoe zij zich gepresenteerd hadden tijdens de wedstrijd, maar voor het gedrag van ons publiek, had hij geen goed woord over.

Wij zijn over dit bericht zeer teleurgesteld schamen ons hier diep voor en willen hierbij  een oproep doen aan deze “SUPPORTERS”.

Wij vragen jullie dit gedrag niet meer te vertonen op ons complex en tijdens het bezoeken van de uitwedstrijden. Jullie zijn van harte welkom om onze elftallen aan te moedigen maar wel op een goede manier zodat anderen er geen last van hebben. Op de manier zoals afgelopen zondag verkoop je zowel de club, de spelers, overige bezoekers en sponsoren heel slecht en zou er een verkeerd beeld ontstaan van onze mooie vereniging. SV Donk kan en zal dit niet meer toestaan en zal dan ook maatregelen nemen op het moment dat dit weer voorkomt.  

We willen het volgende met klem aan jullie meedelen : Gedraag je gewoon langs het veld en als je dat niet kunt, blijf dan gewoon weg. Wij willen ook  de andere “echte” supporters vragen om ons hierbij te helpen door op te roepen deze zogenaamde “SUPPORTERS” aan te spreken op hun gedrag  als dat ontoelaatbaar is en anders hiervan melding te maken bij het bestuur zodat we maatregelen kunnen nemen tegen deze personen. Wij hopen dat het niet zover gaat komen en dat dit een Incident was.  Laten we onze jongens steunen  op een goede sportieve manier en draag de naam van club met respect en de juiste normen en waarden uit. 

Bestuur SV  DONK