Eerste nieuwjaarsspeech van onze nieuwe voorzitter

Opening en hartelijk welkom aan alle Donkianen , vrienden en familieleden en in het bijzonder onze jubilarissen.
Sinds 3 november jl. ben ik voorzitter. Ik heb de spreekwoordelijke hamer van Hans Dessing , die 15 jaar voorzitter was overgenomen.
Veelal kijk je op zo’n moment als deze terug op het afgelopen seizoen en blik je vooruit ‘naar 2015.
Ik zal het niet te lang maken, daar we heel wat jubilarissen hebben en dat we ook nog de opening te verrichten hebben van de fotowanden deels nog afgeschermd, hierachter.

Een paar zaken zal ik eruit lichten zonder compleet te zijn en ik wil zeker niemand te kort doen, we zijn een vereniging met het veel disciplines en afdelingen. Een ieder draagt het zijne bij , met elkaar zijn we de vereniging, van jong tot oud. Daar kunnen we heel trots op zijn. We vieren in het najaar ons 95 ste verjaardag, een mijlpaal op naar de 100.

Als we toch even terug kijken valt het natuurlijk op dat we na een paar moeizame jaren in de tweede klasse zijn gedegradeerd naar de derde klasse zondag voetbal. Gelukkig kunnen we ons thans goed staande houden en staat het eerste, vrij bovenin in het linker rijtje.
Ook hebben we een nieuwe hoofdtrainer, dit vraagt aanpassing van zowel de spelers als begeleiding, veel nieuwe gezichten mochten wij verwelkomen, gelukkig gaan we de goede kant op. We zijn een zondag vereniging en dat willen we blijven ook al zie je steeds meer verenigingen switchen naar de zaterdag.
Ook onze zaterdag afdeling groeit hierdoor.
Omdat we beschikken over kunstgrasvelden kunnen we veel en vaak spelen. Zeker op de zaterdag komt dat goed van pas. Al zal het wel meer planning vereisen als we op de zaterdag gaan groeien.
Voor de jeugd is het zondermeer fijn dat het sluiseiland klaar is en dat je op de fiets ons complex goed kunt bereiken. Hopelijk kunnen we nog wat groeien met onze jeugd want wie de jeugd heeft — heeft de toekomst. Met de komst van de nieuwe woon wijk Westergouwe zullen wij zeker ook nieuwe leden gaan verwelkomen. Daarvoor is nog wel wat promotie nodig.
Op de najaarsvergadering is ook het vrijwilligers beleid aangenomen. Hiermede willen wij bereiken dat meer mensen, leden en ouders taken op zich nemen die dienen te worden verricht. Hans Dessing heeft de taak vrijwilligers coördinator op zich genomen. We gaan nog geen extra geld ( contributiegeld)vragen maar trachten met dit beleid de vacatures in te vullen.

Over het algemeen lukt het ons vrij aardig om de taken in te vullen. Op dit moment hebben een aantal kader functies die invulling behoeven. Deze betreffen de met name de jeugd afdeling en de seniorenafdeling heeft ook versterking nodig. Een dringende oproep aan de leden is hiervoor op zijn plaats.

Dan nog iets over de aankleding en inrichting van de bar. Zoals u ziet hebben we aan aantal veranderingen kunnen doorvoeren en ik wijs u op o.a. nieuwe lampen kappen, banken, sta tafels en krukken en we hebben een nieuw groot scherm en projector als mede een nieuwe kassa systeem. Dit is vooral mogelijk gemaakt door initiële sponsors. Daarnaast is er een foto wand gemaakt maar daarover straks meer.

Als we kijken naar 2015 dan willen we vooral inzetten om de vereniging financieel gezonder te krijgen omdat we de laatste jaren flink hebben ingeteerd op ons vermogen mede veroorzaakt om ons nieuwe complex goed uit te rusten en het voetbal technisch beleid uit te voeren. Je zult het bijna vergeten: we zijn een voetbal club maar er komt zoveel bij kijken dat soms het voetbal te weinig aandacht krijgt. Daar willen we voor waken en moet dit jaar weer volop de aandacht krijgen.
Hier wil ik het bij laten en wens iedereen mede namens het bestuur, een gezond en sportief 2015 .