DONK kiest nieuwe voorzitter

Tijdens de algemene leden vergadering van maandag 3 november 2014 heeft DONK na 15 jaar afscheid genomen van zijn voorzitter Hans Dessing. Als zijn opvolger is Jos van der Sprong benoemd.

Jos is al jaren lid van onze vereniging en heeft in het verleden al eens een plaats in het bestuur gehad als penningmeester. Nadat Hans Dessing afgelopen jaar had aangegeven na deze termijn niet meer herkiesbaar te zijn, is Jos bereid gevonden deze taak van hem over te nemen.

Jos heeft na zijn aanstelling, uiteraard, Hans bedankt voor alle jaren waarin hij voorzitter is geweest en  met name voor al het werk wat hij heeft gehad aan het tot stand brengen van de verhuizing naar de Oostpolder, en de realisatie van het nieuwe complex.

Jos geeft aan de komende tijd, samen met de rest van het bestuur en alle leden, de vereniging nog sterker te willen maken op zijn toekomst, met de komst van de nieuwe wijk Westergouwe te willen voor bereiden.

Ben Borsboom

Tijdens de algemene ledenvergadering is ook afscheid genomen van Ben Borsboom, die na ruim 8 jaar ook heeft besloten niet meer herkiesbaar te zijn als voorzitter en bestuursafgevaardigde van de bar commissie. Zijn taak als voorzitter van de barcommissie zal worden overgenomen door Per Lubbers. Deze zal echter niet in het besuur plaatsnemen.

Ben zal wel actief blijven als ondersteuning voor de barcommissie.

Bestuur sv DONK

svdonklogo-schaduw