De Sportcolumn no.182 – Jeugdvoetbal

De laatste jaren hoor je rond deze tijd steeds vaker dat een zondagverenging het plan heeft om over te stappen naar het zaterdagvoetbal. Ook U zal het afgelopen jaar gezien hebben dat de aantallen niet gering zijn,ik noem even Nieuwkoop ,NSV,

Ook nu al hoorde ik de namen van MMO ,Unio, Nicolaas Boys,VEP  en enkele anderen die twijfelen, maar het wel aan de leden gaan voorleggen. Vaak ook met een omswitch waarbij de zondag recreatie werd en de zaterdag prestatievoetbal. Deze ontwikkeling is vaak niet tegen te houden want steeds meer wordt de zaterdagavond uitgaansavond en de zondag met sport op niveau is dan hinderlijk of onhaalbaar.

Het is een ontwikkeling die steeds grotere vormen aanneemt vooral in het district West 2 is dit een groeiend gebeuren. Waardoor het aantal klassen op zondag kleiner wordt omdat het aanbod van elftallen slinkt. Ook voor het seizoen 2015-2016 staat dit voor de deur.

Wat is het gevolg voor de velden en kantines,  die liggen er straks ongebruikt bij op zondag Nu, dat is een leuke discussie  ,die ik al meerdere keren bij een club het mogen meemaken

Echte clubmensen voor de zondag praten er graag omheen want zij zien het liever niet gebeuren, maar de oplossingen die genoemd worden zijn opvallend. Ik hoorde een echte OVS-er, dus Oudewater man zeggen :als we met Unio samengaan dan blijft de zaterdag OVS en wordt Unio recreatie op zondag. met damesvoetbal en de jeugd ook op zondag. Benieuwd wat de echte Unio man daar van vindt .Overigens wel  iets dat ook de KNVB graag ziet gaan gebeuren, de jeugd op zondag ! Maar er ontstaat dan wel een probleem, de meeste verenigingen zijn bang onvoldoende vrijwilligers te hebben om alles op zondag te regelen. Zullen de ouders wel op zondag bijspringen ? vraagt men zich af.

Eerdaags is er een gespreksronde vanuit de KNVB over het probleem van de toestroom op zaterdag en de afname voor het zondag voetbal in West 2.

Ben benieuwd wat het advies of de oplossing zal zijn,want dat de groei van het zaterdagvoetbal  haast niet te stoppen is in de komende jaren weet een ieder.

We wachten het af.

Ferdy Kolster

23-02-2015