CORONA Update 28 mei 2020.

Vanaf eind april is de jeugd weer aan het trainen en vanaf 12 mei jl mogen ook de ouderen weer trainen, Alles met de diverse eisen en regels vanuit de overheid, maar het is goed te zien dat er weer met plezier getraind wordt door de meeste leden van de vereniging.  De regels zijn allemaal bekend aangezien die overal in de media te vinden zijn en op de website van sv DONK staan ook de regels die aan alle trainingsgroepen zijn door gestuurd.

De sportkantine mag nog steeds NIET open, helaas, Waar in eerste instantie de overheid aangaf dat dit pas vanaf 1 september zou mogen, werd vandaag bekend dat de sportkantines nu naar aller waarschijnlijkheid vanaf 1 juli a.s. open mogen, mits er geen redenen zijn vanuit de Overheid om het alsnog op te schuiven naar latere datum. Het bestuur zal de regels omtrent openstelling door nemen en kijken of er mogelijkheden zijn om met de regels vanuit de Overheid de sportkantine veilig open te stellen.

De Openbare handhaving en politie controleren nog steeds bij sportverenigingen op het naleven van de regels, dus vragen wij alle trainende leden ook de regels na te leven.

1: Er geldt nog steeds; ben je grieperig, verkouden, heb je koorts of ben je niet lekker; dan blijf je thuis.

2. Voor alle trainende leden vanaf 13 jaar, blijf lekker trainen met de 1,5 meter afstand houden.

3: Kom in sportkleding naar het trainingsveld, Kleedkamers mogen nog steeds niet gebruikt worden, alleen bij hoge nood de toiletten in hal kleedkamers en ook handen wassen kan daar gebeuren.

4: Houdt de looproutes zo veel als kan aan op het complex.

5: Neem eigen waterflesje mee naar training en zorg er ook voor dat je die weer mee naar huis neemt.

En nu het wat warmer wordt een dringend verzoek aan de oudere leden, neem geen eigen (alcoholische) drankjes mee om op terras of veld te nuttigen, want als er gecontroleerd wordt en men constateert iets wat niet in orde is, kost het de vereniging 4.000 euro en de spelers/speelsters

390 euro.

Probeer nog even vol te houden en hopelijk worden regels vanaf 1 juli versoepeld..

Nog steeds geldt ook de regel dat wij alle leden van sv DONK en geïnteresseerde familieleden of andere belangstellende verzoeken om de komende periode NIET naar de trainingen te komen kijken. Buiten spelers/speelsters, trainers en toezichthouders, mogen geen andere personen op het complex aanwezig zijn.

Mocht het zo zijn, dat regels NIET worden nageleefd, of het blijkt dat algemene regels door de vereniging niet goed kunnen worden uitgevoerd, dan kan het Bestuur besluiten de trainingen stop te zetten. U zult hierover dan via de trainers en de website worden geïnformeerd.

Dit geldt ook als de overheid weer een besluit zou nemen tot niet meer sporten voor de jeugd.

Bestuur sv DONK