Contributie-achterstand

Onlangs heeft het bestuur de kwartaalcontrole op de contributie-inning uitgevoerd en helaas is gebleken, dat diverse leden nog een contributie-achterstand hebben of de contributie na betaling laten storneren.

De contributie is, zoals u wellicht zult begrijpen, 1 van de belangrijkste inkomsten om een vereniging financieel te kunnen onderhouden. Zo worden hier oa. trainers en spelmateriaal van betaald. Ook zullen we onze verplichtingen als huur van het complex, gas, licht en water enz moeten nakomen.

Daarom willen we een ieder verzoeken om de contributie per ommegaande te voldoen.

Er zijn verenigingen, die de namen van de niet betalende leden op de website vermelden.

Wij willen ons hier graag nog van distantiëren. Wel zijn we van mening dat we maatregelen moeten treffen bij het niet voldoen van de contributie binnen de gestelde termijn.

Het bestuur heeft besloten, dat leden, die na de herinnering hun contributie nog niet hebben voldaan, niet meer mogen voetballen. Dit betekent dus, dat je niet alleen jezelf, maar een heel team dupeert, want het team gaat dan met te weinig mensen weg.

Ook zal er een blokkade op Sportlink achter je naam komen, totdat de contributie is voldaan.

Met een blokkade is het niet mogelijk om overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging aan het eind van het seizoen.

Tot slot willen we er nogmaals op wijzen dat voetbalseizoen en dus ook  het lidmaatschap van 1 juli tot en met 30 juni loopt. Dit betekent dat wanneer je je niet voor 30 juni afmeld als lid je het hele volgend seizoen een betalingsverplichting heb van de contributie.

Hopende een ieder voldoende te hebben ingelicht.

Het bestuur