BETALING CONTRIBUTIE EN BOETES

Gezien het feit dat er een aantal mensen hun contributie niet of niet op tijd betalen, scherpen wij onze regels aan. De sv DONK moet haar vaste lasten veelal vooraf betalen aan Gemeente, Sportpunt Gouda, K.N.V.B., ENECO, Oasen enz.. Dit kan betaald worden van allerlei inkomsten binnen de club, maar de contributie draagt hier in grote mate in bij.

Mede omdat er een aantal mensen zijn die nog contributie dienen te betalen over het vorig seizoen en dat we nu nog een flink aantal storneringen hebben over het huidig seizoen is de reden om onze regels aan te passen en extra kosten gaan berekenen. Vooral gezien het extra werk en de extra bankkosten die dit met zich mee brengt te compenseren.

In de bestuursvergadering van 11 augustus 2015 heeft het Bestuur besloten dat niet spelende en spelende leden die hun contributie niet tijdig voldoen NIET meer mogen trainen en voetballen, totdat achterstallige contributie is voldaan. Dit geldt voor alle spelers-speelsters van de vereniging.

Nieuwe WERKWIJZE

De penningmeester incasseert de eerste week van het kalenderkwartaal de contributies via automatische incasso, bij de leden/donateurs die een incasso hebben afgegeven. Indien daarna blijkt dat bedragen worden gestorneerd krijgen deze personen direct een herinnering om het bedrag alsnog binnen 8 dagen te voldoen. Mochten bedragen alsnog niet worden betaald dan volgen nog twee herinneringen om alsnog het bedrag te betalen binnen 8 dagen na datum aanmaning. Vanaf de 2e herinnering/aanmaning  worden ook aanmaningskosten in rekening gebracht van 5 euro. Uitgangspunt is dat iedereen aan het einde van de tweede maand van het kwartaal betaald moet hebben.

Mensen die nog niet via automatische incasso betalen ontvangen een factuur om het verschuldigde bedrag over te maken. Daarin staat ook vermeld voor welke datum de factuur moet worden voldaan. Ook voor hen geldt daarna de regel zoals hierboven vermeld.

Commissies en trainers/leiders zullen tijdig een overzicht ontvangen van personen die nog niet hebben betaald, zodat zij deze ook kunnen aanspreken en weten wat de gevolgen kunnen zijn.

Indien op de laatste dag van de tweede maand van het kwartaal de contributie voor dat kwartaal NIET is betaald, mag betreffende speler/speelster NIET meer spelen of trainen totdat het bedrag alsnog is betaald.

 GELE en/of Rode Kaarten

Tevens is het zo dat men gele kaarten of rode kaarten kan oplopen in wedstrijden. Spelers/speelsters zijn hier zelf verantwoordelijk voor en dienen dan ook altijd de boete die aan een gele of rode kaart vast zit te betalen aan de sv DONK. De K.N.V.B. berekent de boetes door aan de verenigingen en de vereniging zal dit weer op de spelers/speelsters verhalen. Ook hiervoor geldt dat men de verschuldigde boete snel moet betalen aan de vereniging. Indien men ook hiervoor enkele malen aangesproken moet worden kan men een speelverbod krijgen van de vereniging.

Wij rekenen op een ieders medewerking in het gezond houden van sv DONK

Namens het Bestuur

Penningmeester