Bericht van onze penningmeesters

Beste Donk-leden,

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben heeft de incasso over het tweede kwartaal van seizoen 2014-2015 nog niet plaats gevonden. Wij zijn bezig om de incassering via een nieuw systeem te laten verlopen, wat de vereniging en haar vrijwilligers in de toekomst geld en tijd gaat besparen. De incassering voor het tweede kwartaal zal half januari plaats vinden. Let op! De incasso over het derde kwartaal vindt al kort daarna plaats, vermoedelijk begin februari.

Iedere start is moeilijk en daarom hopen wij dan ook op begrip van onze leden.

Met vriendelijke groet,

De penningmeesters