Algemene ledenvergadering SV DONK

Normaal gesproken houdt de sv DONK haar jaarlijkse ALV in de maand oktober.

Het bestuur licht dan de financiële situatie van de vereniging toe, het verenigingsjaarverslag is voor iedereen ter inzage en andere punten, waar we gedurende het voorgaande seizoen mee te maken hebben gehad komen aan de orde. Uiteraard blikken we ook alvast vooruit.

Door de uitbraak van Corona en de nieuwe voorzorgsmaatregelen van afgelopen week is het niet mogelijk om de ALV fysiek in de DONK-kantine op korte termijn doorgang te laten vinden. We hopen dit alsnog plaats te kunnen laten vinden aan het einde van de maand of begin november.

Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Mocht u toch al vragen hebben m.b.t. een aantal zaken, dan kunt u deze via de mail stellen. (secretaris@svdonk.nl)

Het bestuur