Agenda ALV oktober 2020

Gouda, 11 november 2020

Beste leden,

Zoals we al eerder op de website en in de nieuwsbrief vermeld hebben, is het door de vernieuwde maatregelen m.b.t. het Coronavirus nog steeds niet mogelijk om een Algemene Ledenvergadering te houden.

Het bestuur heeft nog even in overweging genomen om dit digitaal te doen, maar de ervaring leert ons, dat er dan altijd wel iets mis gaat met het inloggen of het geluid.

Uiteraard zijn er binnen het bestuur wel wat ontwikkelingen en we willen de leden graag op de hoogte brengen.

Daarom ontvangt u van ons de agenda van de ALV, die eigenlijk in oktober had moeten plaatsvinden met een korte toelichting.

Indien u vragen heeft over de agendapunten, kunt u hier te allen tijde informatie over inwinnen bij het secretariaat. Indien er geen reactie komt, gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met de genomen beslissingen.

Agenda ALV oktober 2020

  1. Opening door de voorzitter
  • Verenigingsverslag 2019/2020                       (Op  verzoek per e-mail op te vragen)

3.    Financieel verslag 2019/2020                        (Op  verzoek per e –mail op te vragen)

 a.        Verslag Kascontrolecommissie

De administratie is gecontroleerd en goed bevonden door H. Dessing en T. Kalmeijer

 b.        Benoeming Kascontrolecommissie    (dit zal later gebeuren)

       4.   Begroting Seizoen 2020/2021                       (op verzoek per e-mail op te vragen)

 a.        Vaststellen van de begroting

 b.        Vaststellen van de contributie

       5.   Bestuursverkiezing

  a.  Aftredend en niet herkiesbaar

    –       Marjo Rijnsburger                               Functie: penningmeester Per 30 juni ‘20

 b. Aftreden en herkiesbaar

      –  Ruud Lubken                                          Functie: voorzitter

      –  Frank Arts                                              Functie: voorzitter junioren

      –  Jeroen de Jong                                      Functie: voorzitter pupillen  

      –  Pieter van Houten                                 Functie: afgevaardigde sponsorcommissie

c. Aantredend:

     – Kim de Jong                                             Functie: Penningmeester

NB: het is de gewoonte dat een nieuw bestuurslid aangenomen wordt met toestemming van de meerderheid van de ALV. Helaas heeft er nu geen stemming plaats kunnen vinden, maar er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en het  bestuur is blij, dat het na 2 jaar zoeken gelukt is om een kandidaat te vinden.

6. Jubileumcommissie:

De jubileumcommissie heeft besloten om alle jubileumactiviteiten door te     schuiven naar volgend jaar.

7. Ledenwerving/vrijwilligers:

Gedurende het hele seizoen is de Westergouwecommissie actief geweest met het   werven van nieuwe leden. Vanuit het bestuur wordt er nog gezocht naar mensen voor diverse functies binnen de vereniging.

             8.  Rondvraag:

 Indien u met een vraag/opmerking zit: Stel deze gerust per mail. We zullen ons uiterste best doen, om u zo spoedig mogelijk te beantwoorden.                                                            

Bestuur sv DONK