Afgelaste activiteiten mei, juni, juli en augustus 2020 en opening kantine sv DONK

Afgelopen woensdag was er wederom een persmoment van de Minister-President, waaruit naar voren kwam, dat de komende maanden nagenoeg niets meer door kan gaan wat betreft activiteiten, die gepland waren bij sv DONK.

Helaas Geen Avondvierdaagse, Geen Jober Thoen Toernooi Lagere elftallen, Geen G-voetbaltoernooi, Geen jeugdtoernooi, Geen Jubileumwedstrijd DONK 1 tegen Goudse Elftal, Geen Sponsoravond, Geen Nacht van DONK, Geen Jeu de Boules, Geen Voorbereidingstoernooi DONK1, Geen Reünie in kader van 100-jarig bestaan en geen 7 tegen 7 Veteranen.

Allemaal activiteiten die nu definitief afgelast zijn en die wij in principe allemaal verplaatsen naar het jaar 2021. Op de website onder het kopje Informatie- Agenda Activiteiten ziet u de nieuwe data al vermeld staan voor 2021, voor zover nu bekend.

M.b.t. het Pupillenkamp is onderstaande melding ontvangen van de kamplocatie Paasheuvelgroep:   Gisteren is er door het kabinet een nieuwe persconferentie gegeven omtrent het Corona virus. We zijn op dit moment aan het bekijken wat hiervan de gevolgen zijn voor ons en onze gasten. Omdat de sector groepsaccommodaties niet specifiek wordt benoemd is er niet meteen duidelijkheid wanneer en op welke wijze groepen bij ons kunnen verblijven. We zijn hiervoor ook in afwachting van de specifieke uitwerking van de veiligheidsregio’s. We vragen hiervoor uw begrip. We verwachtten begin volgende week meer informatie te kunnen geven.

Wij verwachten dat ook dit afgelast zal worden en dat we het kamp naar volgend jaar moeten verplaatsen. Als dat zo is wordt u hierover verder geïnformeerd door de JOC, mede i.v.m. reeds aanbetaalde bedragen.

De kantine van sv DONK mag, voor zover nu bekend is gemaakt, pas vanaf 1 september weer open. Indien er een verschuiving mag plaats vinden qua datum opening, zullen wij dit communiceren via de website en kunt u e.e.a. ook via het nieuws volgen.

Daarnaast heeft de Overheid aangegeven dat er vanaf 1 september 2020 in principe weer competitiewedstrijden gespeeld mogen gaan worden, echter mag er geen publiek bij aanwezig zijn!!  Hoe dit verder uitgewerkt moet gaan worden, zullen we van de Overheid en KNVB nog wel horen in de komende tijd.

Wat mag er wel: Er mag weer getraind worden met inachtneming van de corona protocollen, die verspreid zijn via de Overheid en KNVB. Deze protocollen staan ook op de website van sv DONK. Vooralsnog is de planning globaal dat de maanden mei en juni getraind kan worden. Dit zal via de trainers naar alle groepen worden gecommuniceerd. Belangrijk nog te vermelden is dat er alleen spelers/speelsters en trainers op terrein aanwezig mogen zijn en eventuele toezichthouders/ aanspreekpunten. Men kan Geen gebruik maken van kleedkamers en dus ook niet douchen, dit moet thuis gebeuren.  En het toilet in hal kleedkamers alleen gebruiken bij uiterste noodzaak. Wij vragen wij u hier rekening mee te houden.

Wij zullen dus nog de hele zomer moeten wachten totdat we elkaar op DONK weer kunnen ontmoeten maar erg belangrijk; Blijf gezond, houdt rekening met elkaar en geniet met inachtneming van allerlei regels toch van de zomerperiode met elkaar.

Bestuur sv DONK